| Wydrukuj

Powiat słupski otrzyma 3 840 000 zł, a gmina Kępice 2 607 556 zł dotacji celowej. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa i są przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w związku z usuwaniem skutków zdarzenia  noszącego znamiona klęski żywiołowej z 18-21 lutego 2022 r. Wojewoda Pomorski  Dariusz Drelich podpisał stosowne umowy.

 


Ostatnio zmieniany: