| Wydrukuj

Za trzy tygodnie, 25 sierpnia, rozpoczną się wypłaty czternastej emerytury – przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.  – Nie trzeba składać żadnego wniosku, świadczenie zostanie wypłacone z urzędu – podkreśla Marlena Maląg, szefowa resortu. To dodatkowe w tym roku wsparcie dla ok. 9 mln emerytów i rencistów.

Zdecydowaliśmy o wypłacie czternastej emerytury również w tym roku, ponieważ zależy nam na zabezpieczeniu w jak największym stopniu sytuacji finansowej polskich seniorów, zwłaszcza tych o niższych świadczeniach. To naprawdę ważne wsparcie – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dla kogo czternasta emerytura? W jakiej wysokości?
Emeryci i renciści pobierający świadczenia w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł – otrzymają „czternastkę” w pełnej wysokości. To 1338,44 zł.
Tak jak w ubiegłym roku stosowany będzie mechanizm „złotówka za złotówkę”, dzięki któremu przekroczenie kryterium np. o 200 zł nie będzie równoznaczne z brakiem prawa do dodatkowego świadczenia. I tak dla osób pobierających świadczenia wyższe niż 2900 zł czternasta emerytura zostanie pomniejszona o kwotę tej nadwyżki – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Ponad 11 mld zł na „czternastkę” w 2022 r.
W tym roku czternasta emerytura trafi do ok. 9 mln osób – ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,3 mln – w wysokości pomniejszonej. W 2022 r. na ten cel przeznaczono ok. 11,4 mld zł.

Ważne terminy
Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się 25 sierpnia. Kolejne terminy wypłaty tego świadczenia w ZUS to 1, 5, 6, 10, 15 oraz 20 września.


Ostatnio zmieniany: