| Wydrukuj

Przy tablicy pamiątkowej na murze dawnego obozu internowanych w Strzebielinku spotkali się dziś członkowie Stowarzyszenia Strzebielinek. Gościem uroczystości był wojewoda pomorski Dariusz Drelich, który wręczył Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Odznaczenia - za zasługi dla Niepodległej - działaczom na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, na wniosek Wojewody Pomorskiego, przyznał Prezydent RP.

Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Strzebielinku - funkcjonował 13 XII 1981 – 23 XII 1982 w ZK w Strzebielinku k. Wejherowa (gm. Gniewino); jeden z największych w kraju.. Od 13 XII 1981 internowano tu większość działaczy z Regionów Gdańskiego i Słupsk, członków KK zatrzymanych w siedzibie „S” w Gdańsku, od III 1982 działaczy z Regionów Toruńskiego i Bydgoskiego przewiezionych z Ośr. Odosobnienia w Potulicach, od VIII – z Regionu Pomorze Zachodnie po likwidacji Ośrodka w Wierzchowie, od IX – internowanych z Ośrodka w Warszawie-Białołęce. W Ośrodku przebywało łącznie 491 osób; 4 XII 1982 – były tam jeszcze 72 osoby (w tym 6 na przepustkach i 5 w szpitalu). Pierwszym internowanym był Lech Kaczyński, jako ostatni Ośrodek opuścił – Józef Taran. Internowani tu członkowie KK to m.in.: Lech Dymarski, Andrzej Gwiazda, Maciej Jankowski, Seweryn Jaworski, Karol Modzelewski, Janusz Onyszkiewicz, Jan Rulewski, Henryk Wujec, członkowie Prezydium KK, m.in.: Ryszard Błaszczyk, Jacek Merkel, Grzegorz Palka, Józef Patyna, Antoni Tokarczuk, Stanisław Wądołowski, Grażyna Wendt-Przybylska (źródło  - Encyklopedia Solidarności)

Stowarzyszenie Strzebielinek skupia byłych internowanych i ich potomków oraz wszystkich, którzy „utożsamiają się z tradycjami walki o wolność, solidarność i niepodległość Narodu Polskiego” . Celem Stowarzyszenia jest inspirowanie i propagowanie polskiego patriotyzmu, prowadzenie działań i akcji o charakterze patriotycznym i narodowym.Ostatnio zmieniany: