| Wydrukuj

Od 11 września do  10 października br. w ramach  kampanii społecznej ODMIEŃ SWOJĄ GŁOWĘ, odbędą się Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie. Spotkania, konferencje, pokazy filmowe, debaty i warsztaty mają na celu podniesienie świadomości na temat chorób i zaburzeń psychicznych.  Kampania finansowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewodę Pomorskiego, Gdynię i Sopot. Organizatorem wydarzenia jest Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego.

Dane naukowe wskazują, że co trzeci człowiek ma, miał lub będzie miał problemy ze zdrowiem psychicznym. W obliczu doświadczeń okresu pandemii, kryzysu uchodźczego wywołanego rosyjską agresją w Ukrainie oraz kryzysu społeczno-gospodarczego temat ten nabiera szczególnego znaczenia i dotyczy nas wszystkich.

Motywem przewodnim w tym roku jest problematyka zdrowia psychicznego wśród młodzieży. Dane statystyczne wskazują, że co siódme dziecko mieszkające w Polsce jest niezadowolone ze swojego życia w stopniu, który zakłóca jego zdrowie psychiczne.

Z badań UNICEF-u wśród dzieci i młodzieży mieszkających w Polsce w wieku 10-19 lat wynika, że częstotliwość zaburzeń psychicznych wśród polskiej młodzieży to 10,8%, co w przeliczeniu daje nam liczbę 409 tysięcy nastolatków. Pamiętajmy, że statystyki są zaniżone, ponieważ duży odsetek młodzieży nie jest diagnozowany.

W trakcie Dni Solidarności w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Kościerzynie odbędzie się szereg wydarzeń m.in.: konferencja pt. “Jak przeżyć dorastanie i nie zwariować?”, a także dyskusja poświęcona problemowi zdrowia psychicznego wśród młodzieży, VI Pomorskie Forum Samopomocy, spotkania informacyjne „Odmień swoją głowę”, pokazy filmowe, debaty i warsztaty.

Program Dni Solidarności - www.otwartebramy.orgwww.odmienswojaglowe.org i portalach społecznościowych.  Ostatnio zmieniany: