| Wydrukuj

Przypominamy, że zostały dwa dni na złożenie wniosków o dofinansowanie projektów  w ramach tegorocznej edycji programu „Razem bezpieczniej”. Na budowę lub modernizację systemów monitoringów miejskich, doświetlenie, budowę, modernizację lub doposażenie przejść dla pieszych, podnoszenie świadomości najmłodszych w obszarze bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych – można otrzymać 100 000 zł wsparcia.


Ostatnio zmieniany: