| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Starosta Powiatu Lęborskiego Alicja Zajączkowska oraz Wicestarosta Lęborski Edmund Głombiewski podpisali dziś stosowną umowę. Powiat Lęborski otrzyma 3 150 000 zł dofinansowania.

RFRD 2022 Powiat Leborski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku od m. Łebień do m. Garczegorze - DP 1309G od km 13+350 do km 17+550 – 3 150 000 zł, długość odcinka – 4,3 km.

FDS/RFRD 2019 -2022 – powiat lęborski i gminy wchodzące w jego skład
•    dofinansowanie łącznie 31 914 697 zł
•    łączna długość odcinka – 33,49 km
•    liczba zadań 30 (w tym - 2 przejścia – dofinansowanie: 230 102 zł)

FDS/RFRD 2019-2022. Powiat Lęborski  
•    dofinansowanie – 10 326 531 zł
•    długość odcinków –  22,49 km
•    liczba zadań – 8 (w tym - 1 przejścia – dofinansowanie: 159 298 zł)

Pomorskie. FDS/RFRD w latach 2019-2022 (wszystkie powiaty i gminy)
•    dofinansowanie – 672 058 102 zł
•    długość odcinków – 891,39  km
•    liczba zadań – 765
•    przejścia dla pieszych (zadania) – 203


Ostatnio zmieniany: