| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wziął dziś udział w inauguracji roku akademickiego. Wydarzenie Niech żyje nauka!, zainicjowane przez Uczelnie Fahrenheita zgromadziło kilkuset naukowców, pracowników uczelni i studentów.

Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Gdański i Politechnika Gdańska tworzące związek „Uczelnie Fahrenheita” to wspólnota wielkich możliwości i naukowego potencjału. Razem i z osobna tworzą doskonałe uczelnie – jednostki badawcze, które stawiają czoła wyzwaniom współczesności, kształcą wysoko wykwalifikowane kadry, czynnie włączają się w rozwój gospodarczy regionu i co istotne pełnią bardzo ważną rolę społeczną i kulturotwórczą – zaznaczył wojewoda. – Dziś, przy dźwiękach „Gaudeamus igitur”, wspólnie świętujemy początek roku akademickiego. Wszystkim studentom, wykładowcom, pracownikom naukowym pomorskich uczelni życzę, by znajdowali odpowiedzi na pytania, które stawia nam dzisiejszy świat. I by nowe rozwiązania, i odkrycia służyły ogółowi społeczeństwa. Jestem przekonany, że Polska niejedno jeszcze będzie Wam zawdzięczać. Niech żyje nauka!

Celem uroczystej parady ul. Długą było zamanifestowanie jedności środowiska akademickiego i pokazanie, że współpraca uczelni oraz naukowców może przenieść wartościowe owoce dla całego społeczeństwa, a także wypromować Gdańsk jako miasto akademickie. W paradzie udział wzięli reprezentanci 14 gdańskich uczelni publicznych i niepublicznych. Obok uczelni tworzących FarU – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego obecni byli przedstawiciele: Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki, Wyższej Szkoły Bankowej, Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Wyższej Szkoły Zdrowia, Ateneum – Szkoły Wyższej, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa – Wydziału Studiów Społecznych oraz Gdańskiego Seminarium Duchownego.

W imieniu środowiska akademickiego głos zabrał prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Chcemy wspólnie, w gronie społeczności akademickich gdańskich uczelni wyższych, bliskich i znajomych, a także mieszkańców Gdańska zamanifestować wolność i solidarność, wartości jak żadne inne wpisujące się w piękną tradycję naszego miasta. Ta synergia jest niezwykle ważna. Nie ma prawdziwie akademickiego miasta bez silnych uczelni, tak jak nie ma silnych uczelni bez wparcia władz miejskich i regionu – mówił przewodniczący Uczelni Fahrenheita prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Rozwój nauki jest jednym z fundamentów świadczących o międzynarodowym znaczeniu Gdańska. Jako przedstawiciele środowiska akademickiego, przy wsparciu władz samorządowych, będziemy dokładać wszelkich starań, by jak najlepiej wykorzystać nasz potencjał, wiedzę, zasoby i możliwości, by proponować rozwiązania wspierające wspólne badania naukowe i prace rozwojowe, służące nie tylko obecnym, ale i przyszłym pokoleniom.

Naukowcy chcą, by Gdańsk był atrakcyjny dla badaczy
Jednym z ważnych punktów uroczystości było odczytanie przed Ratuszem Głównego Miasta Gdańskiego Manifestu Nauki. Dokument, podpisany następnie przez 14 przedstawicieli gdańskich uczelni głosi między innymi:

"Pragniemy wspólnie dążyć do wzmocnienia pozycji Gdańska, jako jednego z wiodących ośrodków naukowych w Europie i na świecie. Chcemy efektywnie wykorzystać potencjał badawczy do osiągania coraz wyższych pozycji w międzynarodowych rankingach, realizować ważne społecznie projekty badawcze i przyciągać ambitnych ludzi nauki z całego świata, którzy znajdą tu odpowiednie warunki do dalszego rozwoju naukowego".

O Związku Uczelni Fahrenheita
Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) został powołany na wspólny wniosek rektorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Najważniejszym zadaniem Związku jest jak najlepsze wykorzystanie zasobów i potencjału trzech uczelni, które go tworzą. Jego działania koncentrują się na opracowaniu rozwiązań wspierających wspólne badania naukowe i prace rozwojowe, a także rekomendacji dotyczących konsolidacji lub powoływania nowych, międzyuczelnianych szkół doktorskich.
Jednym ze strategicznych zadań Związku jest prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej i rankingowej, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, a także wyrażanie opinii i reprezentowanie wspólnych interesów wobec administracji państwowej, samorządowej oraz inicjatyw ustawodawczych. Związek ma także wzmocnić działalność wydawniczą GUMed, PG i UG.

 


Ostatnio zmieniany: