| Wydrukuj

Zezwolenie na budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno– węzeł Żukowo podpisane. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, wojewoda pomorski Dariusz Drelich i przedstawiciele gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad spotkali się dziś z dziennikarzami, by przedstawić szczegóły przedsięwzięcia. 

Obwodnica Metropolitalna

•    koszt zadania 1 pn.: „Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła)” : 1 042 719 052,16 zł.
•    koszt zadania 2 pn.:” Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk-Południe (z węzłem)” : 1 172 750 707,39 zł
 
Zadanie nr 1. Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła)”.•    wartość umowy na roboty budowlane: OMT Zad. 1 brutto 715 169 700,63 zł
•    opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
•    budowa odcinka drogi ekspresowej długości ok. 16,26 km
•    budowa jednego węzła drogowego "Miszewo"
•    budowa części węzła drogowego "Chwaszczyno"
•    budowa obwodu utrzymania drogi ekspresowej w Miszewie z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi
•    budowa estakady nad linią kolejową nr 201
•    budowa estakady nad istniejącą drogą krajową nr 7, rzeką Radunią i linią kolejową nr 229
•    budowa dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe do obwodnicy
•    uzyskanie decyzji pozwalających na użytkowanie inwestycji
•    Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła)” o długości trasy zasadniczej około 16,263 km na odcinku: od ok. km 0+051 do ok. km 0+606 tzw. trasy chwaszczyńskiej, od ok. km 2+001 do ok. km 17+607 tzw. obwodnica metropolii trójmiejskiej
 
Zadanie nr 2. Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk-Południe (z węzłem).
•    wartość umowy na roboty budowlane: OMT Zad. 2 brutto 776 999 999,91 zł
•    opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
•    budowa odcinka drogi ekspresowej długości ok. 16,1 km
•    budowa Obwodnicy Żukowa o długości ok. 6,8 km
•    budowa węzłów "Żukowo" oraz "Lublewo"
•    przebudowa węzła "Gdańsk-Południe" na przecięciu z Zachodnią Obwodnicą Trójmiasta i Południową Obwodnicą Gdańska
•    budowa MOP kategorii I w Widlinie - oddzielnie dla każdej jezdni
•    budowa estakady nad linią kolejową nr 229 w ciągu obwodnicy Żukowa
•    budowa estakady nad linią kolejową nr 229 oraz jarem rzeki Raduni
•    budowa estakady nad jarem rzeki Raduni i drogą powiatową DP 1930 G
•    budowa dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe do obwodnicy
•    uzyskanie decyzji pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Inwestycja połączy Obwodnicę Południową Gdańska z realizowaną Trasą Kaszubską i będzie zewnętrzną obwodnicą w stosunku do istniejącej już Obwodnicy Trójmiasta.
Nowa trasa będzie stanowiła Obwodnicę Metropolitalną Trójmiasta (OMT).

Całość drogi S6:


•    Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta
Zad. 1  -  węzeł Bożepole Wielkie – węzeł Luzino  444 713 858,28 zł
Zad. 2 –  węzeł Luzino – węzeł Szemud  448 096 327,53 zł
Zad. 3 – węzeł Luzino – węzeł Gdynia Wielki Kack  1 365 144 936,86 zł
Łączny koszt: 2 266 705 097,88 zł
 
•    Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie                     
Zad. 1 – druga jezdnia obwodnicy Słupska  196 412 245,65 zł
Zad. 2 – koniec obwodnicy Słupska – węzeł Bobrowniki  725 260 095,21 zł
Zad. 3 – węzeł Bobrowniki – węzeł Skórowo  413 388 700,68 zł
Zad 4. – węzeł Skórowo – węzeł Leśnice  449 088 659,85 zł
Zad. 5 – węzeł Leśnice – węzeł Bożepole Wielkie  962 349 049,26 zł
Łączny koszt -    2 748 917 340,59 zł     


Ostatnio zmieniany: