| Wydrukuj

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich został powołany w skład Komitetu Sterującego dla terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Porcie Gdańsk. Powstanie tego Komitetu ma zapewnić terminowe powstanie terminalu. Rozporządzenie w tej sprawie wydał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Do zadań komitetu należy monitorowanie działań podmiotów zaangażowanych w proces budowy terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych oraz opracowywanie propozycji działań w zakresie budowy terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w morskim Porcie Gdańsk. W skład komitetu wchodzi m.in. przewodniczący komitetu – sekretarz stanu wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, generalny dyrektor Ochrony Środowiska, wojewoda pomorski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przedstawiciele ministerstw do spraw: aktywów państwowych, klimatu, rozwoju regionalnego, rybołówstwa, środowiska oraz spraw wewnętrznych. Zarząd spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna - ZMPG S.A. - będzie uczestniczyć w pracach komitetu.

W pracach komitetu będą uczestniczyć również powołane jednostki doradcze - organy, organizacje lub przedsiębiorcy, a także specjaliści i eksperci, oraz konsorcjum naukowe „Nauka dla morza”, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań związanych z rozwojem polskiego offshore. Po zakończeniu prac i oddaniu terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w morskim Porcie Gdańsk do użytkowania komitet został, zobligowany do przedstawienia Radzie Ministrów sprawozdania końcowego z realizacji.


Ostatnio zmieniany: