| Wydrukuj

Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej w RP Fabrice Filliez był dziś gościem Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha. Listy uwierzytelniające Prezydentowi RP ambasador złożył 15 września br. Na Pomorzu gościł po raz pierwszy. Rozmowa dotyczyła współpracy gospodarczej szczególnie w obszarze rozwoju infrastruktury kolejowej, energii odnawialnej m.in. farm wiatrowych na Bałtyku, a także współpracy między uczelniami zwłaszcza między Politechniką Gdańską a uniwersytetami w Szwajcarii i wymiany turystycznej. 

Ambasadorowi towarzyszył Pablo Padrutt, dyrektor ds. ekonomicznych, finansowych i naukowych Ambasady Szwajcarii w Polsce.

Szwajcaria – państwo federacyjne. Od kongresu wiedeńskiego w 1815 roku jest państwem neutralnym. Do ONZ przystąpiła 10 września 2002. Nie należy do UE ale posiada specjalne dwustronne stosunki z UE, dzięki czemu uczestniczy w wybranych inicjatywach (np. układ z Schengen) oraz dopłaca do budżetu unijnego. Siedzibą rządu jest Berno (formalnie nie ma stolicy). Graniczy z Niemcami, Liechtensteinem, Włochami i Francją. Szwajcaria jest federacją demokratyczną oraz parlamentarną, gdzie na szeroką skalę wykorzystywana jest instytucja referendum (demokracja bezpośrednia). Szwajcaria jest państwem federalnym, podzielonym na kantony (podział kompetencji między federacją a kantonami określa konstytucja). Władza ustawodawcza należy do Zgromadzenia Związkowego (parlamentu), składającego się z: Rady Kantonów (izba wyższa) i Rady Narodowej (izba niższa). Głową państwa i szefem rządu jest prezydent, wybierany na okres 1. roku przez Zgromadzenie Związkowe spośród członków 7-osobowej Rady Związkowej (rządu). Nie można rozwiązać  izb przed upływem kadencji, nie ma instytucji sądownictwa konstytucyjnego (brak trybunału konstytucyjnego). Konflikty kompetencyjne rozstrzygane są przez parlament. Wybiera on też siedmiu członków wykonawczej Rady Federalnej (rządu) i Trybunału Federalnego.

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Szwajcarią zostały nawiązane 12 marca 1919 r. Przed i podczas II. wojny światowej wielu Polaków przebywało na uchodźstwie w Szwajcarii m.in.  Tadeusz Kościuszko, Ignacy Jan Paderewski, Gabriel Narutowicz oraz Ignacy Mościcki. Ambasada RP w Szwajcarii została otwarta w 1919 roku, a Ambasada Szwajcarii w Polsce w 1921 r. Najstarszą polską instytucją działającą na terenie Szwajcarii jest Muzeum Polskie w Rapperswilu.

Fabrice FILLIEZ,  ur. 18 lutego 1965 w Genewie, były ambasador Szwajcarii w Singapurze i Brunei Darussalam,  pracował także w Szwajcarskim Federalnym Departamencie Spraw Zagranicznych,  Szwajcarskim Federalnym Departamencie Finansów, w Ambasadzie Szwajcarii w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarskim Federalnym Departamencie Spraw Zagranicznych, w Misji Szwajcarii przy Unii Europejskiej, w Ambasadzie Szwajcarii w Egipcie, w Federalnym Urzędzie Sprawiedliwości, .Jest  magistrem prawa europejskiego Uniwersytetu Genewskiego. Włada językiem francuskim, niemieckim, angielskim i włoskim. Jest żonaty, ma syna.


Ostatnio zmieniany: