| Wydrukuj

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2023 roku – ogłoszony. Oferta skierowana jest do samorządów zainteresowanych utworzeniem Dziennego Domu „Senior+”, bądź Klubu „Senior+”. Zachęcamy do udziału!

Na realizację programu w 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło 60 mln zł.

Więcej czytaj na  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-edycja-2023 oraz http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/615

Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025
Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020. Zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”.

Samorządy mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji na:

1)    Moduł 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego)  i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.
Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”. Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku. W ramach dotacji nie można finansować remontu/ budowy architektury ogrodowej.
W przypadku gdy budynek nie jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie w ramach modułu 1 programu przysługuje jedynie na wyposażenie ośrodka wsparcia.

2)    Moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia.  
Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka wsparcia. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wsparcia wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior+” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania.


Ostatnio zmieniany: