| Wydrukuj

Wrota będą chroniły przed powodzią, pochodzącą od wezbrań sztormowych z Zalewu Wiślanego, mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego oraz terenów położonych między miastem a wrotami. To ponad 18 tysięcy osób. Monolityczna konstrukcja żelbetowa z dwoma światłami w formie stalowych wrót oficjalnie oddana do użytku.

Trwająca dwa lata budowa (2020-2022) kosztowała 32 949 938,14 zł (Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze; zadanie realizowane w ramach projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław - Etap II - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku).

Inwestycja współfinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ), Priorytet II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", Działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska" (85 proc.) oraz budżetu państwa (15 proc.). Całkowita wartość projektu: 130 117 669,90 zł, zadania: 32 949 938,14 min zł

Na oficjalnym otwarciu inwestycji wojewodę pomorskiego Dariusza Drelicha reprezentował  jego doradca Ireneusz Szweda.

Ostatnio zmieniany: