| Wydrukuj

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wziął udział w uroczystej odprawie zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Zasłużeni funkcjonariusze otrzymali medale, odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Odznaki za Zasługi w Pracy Penitencjarnej i  odznaczenia Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa wręczono 230  funkcjonariuszom (Areszt Śledczy w Gdańsku - 94, Zakład Karny w Kwidzynie - 19, AŚ w Starogardzie – 19, ZK w Sztumie – 71 i AŚ w Wejherowie – 27).

Uroczystość z udziałem m.in. Mikołaja Bogdanowicza, wojewody kujawsko-pomorskiego, Mirosława Kozłowicza, wiceprezydenta Bydgoszczy, ks. bp. Krzysztofa Włodarczyka, ordynariusza diecezji bydgoskiej, a także przedstawicieli służb mundurowych odbyła się w Auli Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

Służbę Więzienną tworzą: Centralny Zarząd Służby Więziennej, 11 okręgowych inspektoratów (Bydgoszcz, Katowice, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole , Poznań, Rzeszów, Warszawa), ośrodki szkolenia służby więziennej w Kulach, w Suchej i Popowie, a także ośrodek doskonalenia kadr służby więziennej w Olszanicy.

Historia. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r., tak jak w pozostałych dziedzinach funkcjonowania państwa, tak w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności oraz organizacji więzień, obowiązywało w Polsce pięć różnych porządków prawnych, pozostałych po państwach zaborczych: prawo niemieckie, austriackie, rosyjskie, prawo byłego Królestwa Polskiego i prawo węgierskie. Tworzenie jednego, spójnego systemu więziennictwa było stopniowe (w miarę przyłączania poszczególnych ziem do Polski) i trwało do roku 1922. Kadrę więzienną rekrutowano przede wszystkich spośród Polaków dotychczas pracujących w więziennictwie oraz wysłużonych wojskowych. Celem unifikacji różnych systemów prawnych powołano w 1919 r. Komisję Kodyfikacyjną, efektem jej prac był m.in. Kodeks postępowania karnego z 1929 r., który obejmował również prawo karne wykonawcze. Jego autorem był profesor prawa uniwersytetu Jagiellońskiego Edmund Krzymuski. Więcej - https://sw.gov.pl/strona/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-stulecie-wieziennictwa-strona-druga

 


Ostatnio zmieniany: