| Wydrukuj

W Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie, z udziałem generalnego konserwatora zabytków, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina, a także wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, oficjalnie otwarto Kociewskie Centrum Kultury.

W uroczystości uczestniczyli również: biskup pelpliński Ryszard Kasyna, który poświęcił centrum, poseł Kazimierz Smoliński, szef pomorskiej policji nadinsp. Andrzej Łapiński.

Kociewskie Centrum Kultury z bardzo szeroką ofertą ma zapobiec notowanemu od kilku lat odpływowi turystów. Oferta obejmuje m.in.: spacery po Opactwie wraz z przewodnikiem, warsztaty historyczne, warsztaty edukacyjno-artystyczne, zajęcia etnograficzne, warsztaty muzyczne, Klub Książki, konkursy wiedzy o Opactwie Cysterskim, Pelplinie i Kociewiu, cztery wystawy stałe. KCK, w szerszej strategii rozwoju, jest przewidziane jako miejsce koordynacji działań na rzecz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie.Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12.482.821,83 zł. (całość - 14.685.672,75 zł). W grudniu 2017 r. Diecezja Pelplińska i MKiDN zawarły umowę o dofinansowaniu projektu „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie” (działanie 8.1 osi priorytetowej VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).Średniowieczne Opactwo Pocysterskie w Pelplinie - jest unikalnym zespołem zabytków, którego centralnym punktem jest Bazylika Katedralna, jedno z najwybitniejszych osiągnięć gotyku ceglanego. Znajdziemy w niej dzieła barokowej sztuki sakralnej, malarstwo Hermana Hana, Bartłomieja Strobla, Andrzeja Stecha,  arcydzieła snycerskie – ołtarz główny (największy w Polsce), ambonę, monumentalny prospekt organów bocznych. Na jej poddaszu znajduje się unikalny na skalę Europy zespół zabytków techniki z XVII w. Z kolei w Muzeum, nieopodal bazyliki, znajduje się kolekcja skarbów sztuki, głównie gotyckiej, a także jedyny w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga.Pelplin, położony w niezwykle malowniczej dolinie, wśród terenów idealnych do jazdy rowerem. znajduje się na kilku szlakach turystycznych - Europejskim szlaku gotyku ceglanego, Szlaku cystersów pomorskich i Szlaku pielgrzymki do Composteli.

Ostatnio zmieniany: