| Wydrukuj

Wojewoda Dariusz Drelich, który był dziś w Brodnicy Górnej, przypomniał, że w ramach programu „Granty PPGR” - wyrównującego szanse na rozwój gospodarczy i społeczny na terenach popegeerowskich - dofinansowanie dla Pomorskiego wyniosło 72 326 108 zł. To prawie 26 tysięcy laptopów, 1238 komputerów i 241 tabletów. Do dzieci i wnuków pracowników byłych PGR trafiło dziś kolejnych 138 laptopów.

Program Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” – miał za zadanie wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w dostępie do sprzętu komputerowego oraz Internetu.

Dofinansowanie obejmuje:

• sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami
• ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego
• usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym kupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.


Pomorskie. Granty PPGR ( tabela - gminy i kwoty) w załączeniu


Ostatnio zmieniany: