| Wydrukuj

Rozpoczął się nabór wniosków do nowej, rozszerzonej edycji programu Maluch+. Budżet dla województwa pomorskiego wynosi 363 175 238,20 zł, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc opieki to 6 801, a wnioski można składać do 19 lutego br. O szczegółach programu mówił dziś Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. 

- Województwo pomorskie jest jednym z nielicznych w Polsce, w których liczba mieszkańców na terenach wiejskich wzrosła. Kolejna edycja programu pomoże w likwidacji istniejących jeszcze białych plam – miejsc, gdzie rodzice nie mają możliwości skorzystania ze wsparcia instytucji opieki nad maluchami. To ponad 30 gmin w Pomorskiem (…) Przypomnę, że na Pomorzu w latach 2016-2022  dzięki rządowym programom do rodzin i seniorów trafiło łącznie ponad 15 miliardów złotych – zaznaczył wojewoda.

Konferencja, w której uczestniczyli także Ewa Myć – Szopińska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW w Gdańsku, Danuta Janiak, dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu oraz Roman Dambek, radny sejmiku wojewódzkiego odbyła się sali im. L. Kaczyńskiego PUW w Gdańsku.

Jak podkreślił wojewoda - rodziny w łączeniu aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci od lat są konsekwentnie wspierane dzięki rządowym programom m.in. Rodzina 500+ ( w Pomorskiem od 2016 roku to 12 736 072 533,22 zł), Dobry Start (w Pomorskiem od 2016 r. -  267 644 917,97  zł) czy właśnie Maluch+.

Od 2016 roku, w Polsce powstało ponad 140 tys. miejsc opieki nad maluchami. W Pomorskiem utworzono 7 983 miejsc opieki  (83 725 468,77 zł) i dofinansowano 27 993 miejsc (37 792 271,80 zł). Łącznie to 121 517 740,57 złotych wsparcia. Około 30 procent gmin Pomorskiego, nie ma jeszcze miejsc opieki.

Budżet programu
Budżet nowej edycji to 5,5 mld zł. Program zawiera 3 źródła finansowania: budżet państwa, środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz pieniądze z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Dofinansowane są zadania dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki ze środków KPO i/lub FERS, a następnie funkcjonowania przez 36 miesięcy utworzonych miejsc opieki. W ramach programu nie jest wymagany wkład własny.

Algorytm podziału pieniędzy
Pieniądze w ramach Programu MALUCH+ 2022-2026 przeznaczone są w pierwszej kolejności dla gmin. Każda gmina ma zagwarantowane środki na utworzenie miejsc opieki w nowych lub istniejących instytucjach oraz na dofinansowanie przez 36 miesięcy funkcjonowania utworzonych miejsc opieki. Złożenie wniosku (o wysokość środków przyznanych zgodnie z algorytmem) stanowi potwierdzenie chęci skorzystania z wyznaczonej wysokości dofinansowania.
Ważne! Każda gmina na wniosku może również zgłosić swoje zapotrzebowanie, wskazując większą kwotę środków na większą liczbę miejsc do utworzenia.

Podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
W sytuacji, gdy gminy nie zawnioskują o wskazane dla nich algorytmem pieniądze, niewykorzystane środki będą mogły zostać rozdysponowane wśród samorządów, instytucji publicznych, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zawsze zachowana będzie jednak zasada pierwszeństwa uzyskania środków przez gminy.
Gmina ma 3 lata na przeprowadzenie inwestycji. To większa elastyczność realizacji zadania. Pozostałe podmioty będą miały na to 2 lata.

Wysokość dofinansowania
Kwoty dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na tworzenie nowych miejsc opieki w dwóch typach instytucji: żłobkach i klubach dziecięcych wynoszą odpowiednio (na utworzenie 1 miejsca opieki):
•    dla jednostek samorządu terytorialnego do 35 862 zł (bez VAT)
•    pozostałe podmioty – 12 410 zł (z VAT)

W przypadku środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc opieki w trzech typach instytucji: żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wynosi (na utworzenie 1 miejsca opieki) 12 410 zł – niezależnie od sektora.

Kwota dofinansowania na funkcjonowanie przez 12 i 24 miesiące 1 miejsca utworzonego z KPO i FERS to ok. 837 zł miesięcznie.

Jak złożyć wniosek?
Wnioski należy składać - wyłącznie drogą elektroniczną - do 19 lutego 2023 r., za pośrednictwem Modułu 2 systemu Rejestr Żłobków oraz Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, w zależności od rodzaju podmiotu.

Ważne terminy
•    czas na składanie wniosków – do 19 lutego 2023 r.
•    ocena wniosków przez PUW w Gdańsku do 17 marca br.
•    ogłoszenie wyników przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej do 28 kwietnia 2023 r.

Więcej  na stronie - https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022-2029


 


Ostatnio zmieniany: