| Wydrukuj

Już ponad 160 milionów złotych dofinansowania otrzymały pomorskie samorządy w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Od 2019 roku reaktywowano i utworzono kilkaset linii. Łącznie, autobusy przejechały prawie 68 milionów kilometrów. Dzisiaj dzięki pełnemu wykorzystaniu dotychczas przyznanych środków ogłaszamy dodatkowy, kolejny nabór na dofinansowanie linii w 2023 roku. - Do rozdysponowania jest 1 704 598 złotych. Zapraszam do składania ofert – zachęca wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

W pierwszym naborze województwo pomorskie otrzymało 42 mln zł. Złożone wnioski przewyższyły kwotę przyznaną dla województwa pomorskiego o 27 mln zł. Dzięki staraniom wojewody, Pomorskie otrzymało z funduszu dodatkowe brakujące 27 mln złotych na 2023 r. Pieniądze trafiły do Samorządu Województwa Pomorskiego oraz powiatów lęborskiego, chojnickiego, gdańskiego i kartuskiego, dzięki temu wszystkie samorządy, które złożyły wnioski otrzymały pełne dofinansowanie.

FRPA 2023 - dodatkowy nabór

• 32 055 967, 30 zł – kwota do podziału w skali kraju
• 1 704 598,08 zł - dla województwa pomorskiego
• dodatkowy nabór wniosków prowadzony będzie od 26 stycznia do 9 lutego 2023 roku.
• dopłacie podlegają linie komunikacyjne, niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług  w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy. Dopłata wynosi nie więcej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.
• wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy epuap.
• termin ostatecznego wpływu wniosków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 8 lutego 2023 r.  Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje o naborze, wzory wniosków, instrukcja wypełniania wniosku znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznych https://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/wi/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych.html


FRPA 2019 - 2023
•  168 819 426,83 zł – dofinansowanie            
•  1 658   - linii  (reaktywowane i nowe; te same linie autobusowe mogą otrzymywać dofinansowanie na kolejne lata)
•  67 799 709,50 - kilometrów  

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych jest państwowym funduszem celowym (ustawa z 16 maja 2019 r.). Dopłacie podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące, co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po wejściu w życie ustawy. Dopłata wynosi nie więcej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Dopłatę można uzyskać wyłącznie na linie, dla których w okresie rozliczeniowym wystąpił ujemny wynik finansowy (deficyt).
 


Ostatnio zmieniany: