| Wydrukuj

Od spotkania w Fundacji Świat Wrażliwy rozpoczęła się wizyta Anity Czerwińskiej, wiceminister rodziny i polityki społecznej nas Pomorzu. Wiceszefowej resortu towarzyszył Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Fundacja Świat Wrażliwy zajmuje się aktywizowaniem młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz seniorów. Obecnie fundacja ma kilkanaścioro podopiecznych.

Kolejnym punktem wizyty było Centrum Integracji Społecznej, prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Centrum pomaga osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu i narkotyków, chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom.


Ostatnio zmieniany: