| Wydrukuj

Do 24 lutego br. można składać oferty w otwartym konkursie na wsparcie finansowe projektów, w ramach programu "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2023.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
•    jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, organizując oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym
•    podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w tym roku realizację projektów przeznaczyło 3 000 000 zł.

Oferty konkursowe prosimy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej PUW w Gdańsku

Materiały (ogłoszenie, program, wzory ofert, oświadczenie) do pobrania -  kliknij


Ostatnio zmieniany: