| Wydrukuj

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał umowy, na mocy których samorząd województwa pomorskiego, gmina Gniew i powiat gdański otrzymają łącznie 1 312 019,10 zł dopłaty do przewozów autobusowych. Dofinansowaniem objętych zostanie 9 linii komunikacyjnych o długości 403,10 km.

Podpisane umowy
•    samorząd województwa pomorskiego - 385 484,10 zł
•    gmina Gniew - 697 575 zł
•    powiat gdański - 228 960 zł

Przypomnijmy, że wojewoda ogłosił dodatkowy, uzupełniający nabór wniosków by efektywne wykorzystać przyznane Pomorskiemu środki (1 704 598,08 zł). Nabór trwał do 23 lutego br.

W sumie, w 2023 roku dofinansowanie otrzyma 33 samorządów: 21 gmin, 1 związek powiatowo-gminny, 10 powiatów i 1 samorząd województwa - 69 983 833,3 zł. Dofinansowaniem objętych zostanie 499 linii komunikacyjnych o długości 17 380,30 km.

Pomorskie samorządy otrzymały z funduszu już ponad 160 milionów złotych. Od 2019 roku reaktywowano i utworzono kilkaset linii. Łącznie, autobusy przejechały prawie 68 milionów kilometrów. W pierwszym naborze województwo pomorskie otrzymało 42 mln zł. Złożone wnioski przewyższyły kwotę przyznaną dla województwa pomorskiego o 27 mln zł. Dzięki staraniom wojewody, Pomorskie otrzymało z funduszu dodatkowe, brakujące 27 mln złotych na 2023 r. Dzięki temu wszystkie samorządy, które złożyły wnioski otrzymały pełne dofinansowanie.

FRPA 2019 - 2023
•  168 819 426,83 zł – dofinansowanie            
•  1 658   - linii  (reaktywowane i nowe; te same linie autobusowe mogą otrzymywać dofinansowanie na kolejne lata)
•  67 799 709,50 - kilometrów  

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych jest państwowym funduszem celowym (ustawa z 16 maja 2019 r.). Dopłacie podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące, co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po wejściu w życie ustawy. Dopłata wynosi nie więcej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Dopłatę można uzyskać wyłącznie na linie, dla których w okresie rozliczeniowym wystąpił ujemny wynik finansowy (deficyt).

Więcej informacji, lista samorządów, które otrzymały dofinansowanie w 2023  r.- tutaj


Ostatnio zmieniany: