| Wydrukuj

Anita Czerwińska, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. ekonomii społecznej odwiedziła dziś sopockie Centrum Integracji Społecznej - prowadzone przez Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta. Wiceminister towarzyszył wojewoda pomorski Dariusz Drelich. 

Centrum jest miejscem, gdzie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym otrzymują  m.in. pomoc w znalezieniu pracy, uczą się rozwiązać problemy w kontakcie z otoczeniem i dbają o rozwój osobisty.

Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta
To najstarsza i największa w Polsce, niezależna organizacja dobroczynna, niosąca od 40 lat pomoc osobom bezdomnym i ubogim. Prowadzi 132 ośrodki i placówki (64 miasta) oferujące różnorodną pomoc potrzebującym. Od tradycyjnych metod wsparcia, jak schroniska, noclegownie, jadłodajnie i punkty wydawania żywności, po nowoczesne Centra Integracji Społecznej, mieszkania treningowe i inne nowatorskie projekty, TPBA używa wszelkich metod, aby dotrzeć do najbardziej poszkodowanych i pomóc im zmienić swoje życie. Towarzystwo zrzesza w całej Polsce 2500 członków.


Ostatnio zmieniany: