| Wydrukuj

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”.

Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”
•    do składania ofert zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
•    termin składania ofert – 21 dni od ogłoszenia konkursu ( 17 marca br.)
•    gra odbędzie się 18 czerwca 2023 r. w 16 miastach na terenie każdego z województw. Wydarzenie, realizowane w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Ojcostwo – Przygoda życia, połączone jest ze świętowaniem Dnia Ojca.

Szczegóły konkursu i formularze (oświadczenie, wzór oferty, wzór sprawozdania, klauzula RODO) do pobrania - tutaj


Ostatnio zmieniany: