| Wydrukuj

Istotne dla rozwoju regionu kościerskiego inwestycje drogowe, które uzyskały wsparcie z programów rządowych - oglądali dziś wojewoda pomorski Dariusz Drelich, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała w towarzystwie wójta gminy Grzegorza Piechowskiego i burmistrza Kościerzyny Michała Majewskiego.

Jedną z ważniejszych dla regionu inwestycji, która uzyskała dziś ze strony wiceministra  i wojewody zapewnienie o finansowaniu - to cześć Obwodnicy Północnej Kościerzyny (od węzła Wieżyca w Kościerskiej Hucie do połączenia z drogą wojewódzką 214 nieopodal Kościerzyny Wybudowanie).Od 2019 roku miasto i gmina wiejska Kościerzyna otrzymały w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 10 047 351 zł. To prawie 13 kilometrów nowych dróg. Kolejne kilometry i infrastruktura mogły być remontowane także z programu Polski Ład. To np. wizytowana dziś budowa ul. Paderewskiego, połączona z realizacją skrzyżowania z ul. Norwida i Piechowskiego, chodnika i ścieżki rowerowej, również miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Roboty mają się  zakończyć do sierpnia br. Inwestycja warta 6 526 712,56  otrzymała dofinansowanie z PŁ 4 927 354 zł.  Miasto z PŁ otrzymało łącznie 11 677 354 zł . Z kolei gmina Kościerzyna na budowę drogi Łubiana – Grzybowo uzyskała z PŁ 4 750 000 zł.

Dotychczas miasto Kościerzyna w ramach RFRD (2019-2023) otrzymało - 5 465 446 zł – dofinansowania. Pozwoliło to na budowę i/lub modernizację  5,56 km dróg.

•  FDS 2019-II. Przebudowa infrastruktury drogowej - ul. Franciszka Borzyszkowskiego, Marii Bolewskiej, gen. Stanisława Maczka, Remusa, ks. Władysława Landowskiego i Władysława Glocka, 0,90 km,    dofinansowanie: 395 167 zł
•  FDS 2019-II. Poprawa dostępności komunikacyjnej do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie - przebudowa ul. Żurawinowej i Konwaliowej, 1,25 km, dofinansowanie: 610 920
•  FDS 2019-II. Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej zachodniej części Kościerzyny - budowa ul. Wrzosowej, Powojowej i Konwaliowej, 1,27 km, dofinansowanie: 737 410 zł
•  RFRD 2021. Przebudowa ul. Piłsudskiego, ks. Jastaka oraz J.S. Gostkowskich, 0,91 km, dofinansowanie 809 969 zł
•  RFRD 2022. Budowa ul. Małej Kolejowej, 0,95 km, dofinansowanie 1 983 880 zł
•  RFRD 2023. Przebudowa ul. Jeziornej, Kowalskiej oraz Świętojańskiej,  0,28 km, dofinansowanie: 928 100 zł

Gmina wiejska Kościerzyna w ramach RFRD (2019-2023) otrzymała - 4 581 905 zł dofinansowania. Pozwoliło to na budowę i/lub modernizację 6,80 km dróg.
•  FDS 2019-I.  Przebudowa ul. Osiedlowej, Rzemieślniczej i Akacjowej w Małym Klinczu, 0,80 km, dofinansowanie: 509 647 zł
•  FDS 2019-II. Rozbudowa drogi na odcinku Kościerska Huta - Nowy Klincz, 0,99 km, dofinansowanie: 417 312 zł
•  FDS 2020. Budowa dróg w Kościerskiej Hucie, 1,06 km, dofinansowanie: 819 053 zł
•  RFRD 2021. Remont drogi na odcinku Kościerska Huta - Nowa Wieś Kościerska, 1,53 km, dofinansowanie: 464 455 zł
•  RFRD 2021 (przejścia). Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych we Wdzydzach, dofinansowanie: 135 654 zł
•  RFRD 2022. Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Akacjowej i Leśnej w Małym Klinczu, 0,96 km, dofinansowanie: 874 870 zł
•  RFRD 2023. Budowa drogi Niedamowo – Hamerbark, 1,46 km, dofinansowanie: 1 360 914 zł

 

Wojewoda odwiedził także gminę Nowa Karczma, która m.in. otrzymała z pierwszej edycji programu Polski Ład, ponad sześć milionów złotych na budowę drogi relacji Lubieszynek - droga wojewódzka nr 224. Po budowie wojewodę i wiceministra oprowadzał wójt gminy Andrzej Pollak.

Nowa Karczma. Dofinansowanie budowy/modernizacji dróg z programów rządowych
•    Polski Ład edycja 1. Budowa drogi z miejscowości  Lubieszynek do drogi wojewódzkiej nr 224 -  6 637 914,49 zł
•    FDS 2019-I. Rozbudowa ul. Słonecznej ze skrzyżowaniem z ul. Łowiecką z włączeniem w drogę powiatową nr 2201G, dofinansowanie 463 694 zł, 0,82 km
•    FDS 2019-II. Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki, dofinansowanie 325 267 zł,  0,28 km
•    FDS 2019-II. Przebudowa drogi: granica gminy Nowa Karczma - Śledziowa Huta, dofinansowanie 353 548 zł, 0,85 km
•    FDS 2020. Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami, dofinansowanie 524 966 zł, 0,78 km
•    RFRD 2021. Budowa drogi w Nowym Barkoczynie - Etap II, w ciągu droga powiatowa nr 2415G - ul. Działkowa - ul. Spokojna - granica gminy Nowa Karczma, dofinasowanie 494 130 zł, 0,40 km
•    RFRD 2022. Budowa drogi w Nowej Karczmie w ciągu droga wojewódzkiej nr 224 - droga gminna nr 188022G, dofinansowanie 1 479 809 zł, 1,12 km
•    RFRD 2023. Przebudowa dróg gminnych nr 188005G i nr 188007G w Starym Barkoczynie, dofinansowanie 277 204 zł, 0,40 km
•    RFRD 2023. Budowa odcinka drogi gminnej 188004G Lubań – Rekownica, dofinansowanie 1 615 912 zł, 1,68 km
•    Łącznie z RFRD – dofinansowanie  5 534 530 zł, 6,33 km

Z pierwszej edycji Polskiego Ładu finansowana jest także budowa sali sportowej z częścią dydaktyczną przy wilanowskiej Szkole Podstawowej w gminie Przodkowo. Trwa II etap obejmujący m.in. roboty  wykończeniowe w sali sportowej i części dydaktycznej, budowę wiatrołapu, roboty sanitarne, wentylacyjne, elektryczne i teletechniczne, instalacje zewnętrzne sanitarne i roboty drogowe. Wartość inwestycji to 4.262.779,97 zł, z czego 3.400.000,00 zł  pochodzi z Polskiego Ładu. Koniec prac zaplanowano na lipiec 2023 r. Po budowie wojewodę i wiceministra oprowadzał wójt Przodkowa Andrzej Wyrzykowski. Gmina od 2019 r. otrzymała z programów rządowych Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz Fundusz Inwestycji Lokalnych przeszło 30 mln zł.


Ostatnio zmieniany: