| Wydrukuj

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich powołał Radę Partnerstw Wodnych Województwa Pomorskiego. To organ doradczy wojewody w sprawach dotyczących gospodarki wodnej i strategii rozwoju potencjału wodnego w województwie. Rada ma szukać rozwiązań przede wszystkim w kwestiach pogłębiającego się z roku na rok problemu tzw. suszy hydrologicznej i niedoboru wody.

- Państwo, jako organ doradczy, będziecie pełnić ważną rolę. Woda jest naszym bogactwem, bez wody nie ma życia. Musimy koordynować i prowadzić aktywne działania związane z zapobieganiem zagrożeniom wynikającym z jej braku – zaznaczył wojewoda podczas uroczystości wręczenia powołań. - Państwa wsparcie i obecność w tej radzie daje gwarancję, że będziemy mogli wypracowywać skuteczne rozwiązania, prowadzić racjonalne inwestycje. Ponad 20 procent dotacji z Polskiego Ładu (3,2 mld zł na Pomorzu) to inwestycje związane właśnie z gospodarką wodno-ściekową. Musimy realizować te zadania i traktować jako priorytet – podkreślił.

W ubiegłym roku (lipiec-październik 2022 r.), zgodnie z projektem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w każdym powiecie powołano Lokalne Partnerstwa Wodne. Gremia te mają za zadanie usprawniać komunikację pomiędzy kluczowymi instytucjami, koordynować realizację inwestycji poprawiających sytuację wodną w powiecie i województwie.

Zadania Rady Partnerstw Wodnych Województwa Pomorskiego:
•    opracowywanie stanowisk Rady w sprawie inwestycji w gospodarce wodnej potrzebnych na obszarze poszczególnych powiatów i w sprawie zadań lokalnych partnerstw związanych z utrzymywaniem wód
•    wymiana informacji dotyczących działań podejmowanych przez podmioty zarządzające infrastrukturą wodną lub korzystające z lokalnych zasobów wody
•    prezentacja stanowisk różnych podmiotów w ważnych kwestiach dotyczących tematyki wodnej
•    wypracowanie opinii i zajmowanie stanowiska wobec problemów i zagadnień będących przedmiotem obrad
•    wypracowanie propozycji priorytetów w zakresie gospodarki wodnej na terenie województwa pomorskiego
•    wypracowanie postulatów dotyczących rozwiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem gospodarki wodnej
•    podejmowanie inicjatyw i wypracowanie koncepcji projektów realizujących cele i ustalenia Rady.

Powołania w skład rady wojewódzkiej odebrało dziś 48 osób (spośród nich wybrane zostało 7- osobowe prezydium rady). Uroczystość odbyła się w sali im. L. Kaczyńskiego PUW w Gdańsku. Dziś także odbyło się pierwsze posiedzenie rady.

Członkowie RPWWP:
•    przewodniczący rady - Aleksander Jankowski, II wicewojewoda pomorski
•    zastępca przewodniczącego rady – Emilia Pellowska, przedstawicielka Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
•    Piotr Mańko, przedstawiciel Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim
•    Lech Kolaska, przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej
•    Paweł Januschewski, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
•    Jerzy Bargiel, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
•    Magdalena Lubińska, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
•    Mariusz Nierebiński, przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
•    Maciej Bobek, przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
•    Krzysztof Żuprański, przedstawiciel Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
•    Marzena Sobczak, przedstawiciel Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych
•    Marek Ziółkowski, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku
•    Teresa Jakubowska, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
•    Łukasz Kowalski, przedstawiciel Pomorskim Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
•    Grzegorz Piechowski, przedstawiciel Związku Gmin Pomorskich
•    Leszek Waszkiewicz, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Bytowskiego
•    Roman Jurczak, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Bytowskiego
•    Paweł Lisowski, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Słupskiego
•    Marek Ustowski, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Słupskiego
•    Marek Szczepański, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Chojnickiego
•    Dariusz Dąbrowski, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Chojnickiego
•    Maciej Galas, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Człuchowskiego
•    Paulina Gierszewska, przedstawicielka Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Człuchowskiego
•    Józef Goluch, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Gdańskiego
•    Janusz Goliński, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Gdańskiego
•    Michał Melibruda, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Kartuskiego
•    Zygmunt Stromski, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Kartuskiego
•    Ryszard Kleinszmidt, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Kościerskiego
•    Mirosław Ebertowski, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Kościerskiego
•    Stanisław Anders, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Kwidzyńskiego
•    Wojciech Pałka, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Kwidzyńskiego
•    Bogusław Wrzesień, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Lęborskiego
•    Edmund Gołębiewski, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Lęborskiego
•    Jacek Gross, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Nowodworskiego
•    Andrzej Sobociński, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Nowodworskiego
•    Jerzy Szałach, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Malborskiego
•    Krzysztof Siennicki, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Malborskiego
•    Marta Mendza, przedstawicielka Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Malborskiego
•    Tomasz Herrmann, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Puckiego
•    Andrzej Śliwiński, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Puckiego
•    Jerzy Komorowski, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Starogardzkiego
•    Rajmund Radde, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Starogardzkiego
•    Anna Kuśmierczyk, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Sztumskiego
•    Leszek Sarnowski, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Sztumskiego
•    Mirosław Chyła, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Tczewskiego
•    Andrzej Semborowski, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Tczewskiego
•    Justyna Machalińska-Murawska, przedstawicielka Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Wejherowskiego
•    Janusz Kos, przedstawiciel Lokalnego Partnerstwa ds. Wody Powiatu Wejherowskiego.


Ostatnio zmieniany: