| Wydrukuj

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wziął udział w konferencji pt. „Obronność, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe - zadania jednostek samorządu terytorialnego”. Debatę przygotował Związek Gmin Pomorskich. Uczestnicy spotkali się w Kątach Rybackich.

Wśród prelegentów byli m.in. przedstawiciele Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE miejscem kreowania bezpiecznego rozwoju), Policji (Bezpieczeństwo nasza wspólna sprawa), PSP (Zadania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego), Straży Granicznej (Rola MOSG w systemie bezpieczeństwa państwa), Lasów Państwowych (Bezpieczeństwo w Lasach Państwowych), Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku (Zarządzanie kryzysowe), Akademii Marynarki Wojennej (Dyrektywa NIS2 - cyberbezpieczeństwo w samorządzie) i Ośrodka Zamiejscowego w Gdańsku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (Ustawa o obronie ojczyzny).

 

Związek Gmin Pomorskich

Organizacja powstała w 1992 roku z inicjatywy 10 przedstawicieli samorządów gminnych i była odpowiedzią na potrzebę wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego. Po 30 latach działalności związek jest najstarszą i największą w Pomorskiem korporacją zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego oraz jedną z największych w kraju. Obecnie liczy 96 gmin wiejskich, miejsko–wiejskich i miejskich (ponad 800 000 mieszkańców). ZGP reprezentuje wspólne interesy zrzeszonych samorządów oraz wspiera ideę samorządu terytorialnego. Współpracuje i realizuje projekty m.in. z ministerstwami, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Konwentem Starostów Województwa Pomorskiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Urzędem Statystycznym w Gdańsku, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku, Toruniu i Szczecinku, Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku, a także z uczelniami wyższymi woj. pomorskiego.


Ostatnio zmieniany: