| Wydrukuj

7 040 000 zł - z Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej 2019-2026 otrzyma gmina Słupsk na budowę ulic Leśnej i Łąkowej we Wrześciu. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich podpisał dziś z Barbarą Dykier, wójt Słupska stosowną umowę. W spotkaniu, które odbyło się w PUW Gdańsk, wziął udział Piotr Müller, poseł ziemi słupskiej i rzecznik prasowy rządu.

Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 -2026 wspiera rozwój regionu słupskiego poprzez nowe inwestycje w obszarach infrastruktury drogowej, edukacyjnej czy sportowej. Początkowo program został rozpisany na lata 2019-2024, ale został rozszerzony na lata 2019-2026. Do regionu wpłynie 335 mln zł. Program powstał z inicjatywy Piotra Müllera, posła ziemi słupskiej i rzecznika prasowego rządu.

Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej. Dotychczas podpisane umowy (87 955 580 zł - 53 zadania)

•    Miasto Słupsk     –  modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - etap I: budowa budynku kasy i wiaty wejściowej wraz z ogrodzeniem na terenie stadionu – dofinansowanie 439 643 zł
•    Gmina Słupsk –  przebudowa z rozbudową ul. Spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem – Siemianice – dofinansowanie  1 793 129 zł
•    Gmina Kępice –  budowa Centrum Przesiadkowego w miejscowości Kępice, etap I - Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Zagospodarowanie terenu w ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach – dofinansowanie  206 131 zł
•    Gmina Słupsk – budowa oraz wyposażenie przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Włynkówko na terenie Gminy Słupsk - etap II budowa i wyposażenie – dofinansowanie  2 902 052 zł
•    Miasto Słupsk – zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281 G) – dofinansowanie  4 575 762 zł
•    Miasto Słupsk – modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku - przygotowanie dokumentacji technicznej dla II etapu – dofinansowanie  37 073 zł
•    Gmina Kobylnica – rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w miejscowości Kończewo (gm. Kobylnica) poprzez dobudowę do istniejącej szkoły podstawowej obiektu szkolnego z pomieszczeniami Sali przedszkolnej i Sali lekcyjnej wraz z wyposażeniem oraz z elementami funkcjonalnymi szkoły w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 – dofinansowanie – dofinansowanie 678 475 zł
•    Gmina Słupsk  –   przebudowa ulicy Pogodnej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolidującej sieci elektroenergetycznej – Siemianice – dofinansowanie 866 677,00
•    Gmina Słupsk - budowa i rozbudowa dróg gminnych stanowiących ulice: Rzemieślniczą, Brzozową oraz Miejską w miejscowości Siemianice – dofinansowanie 403 000 zł
•    Gmina Słupsk  –   budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Krępa Słupska – dofinansowanie 173 416 zł
•    Gmina Słupsk  –   przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową sięgaczy w miejscowości Głobino – dofinansowanie 1 548 756 zł
•    Miasto Ustka - rozwój Infrastruktury drogowej Miasta Ustka poprzez budowę ulicy Pogodnej w Ustce od ul. Wyszyńskiego do pl. Wolności – dofinansowanie 1 197 782 zł
•    Gmina Dębnica Kaszubska - budowa dróg na Osiedlu Północ wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja budowlana – dofinansowanie 131 364 zł
•    Gmina Słupsk - rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, poprzez budowę Pumptrack, placu street workout, miasteczka rowerowego, zagospodarowanie stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo. Projekty wyłonione metodą konsultacji społecznej mieszkańców miejscowości Redzikowo - Etap I dokumentacja techniczna – dofinansowanie 80 000 zł
•    Budowa dróg gminnych w Przewłoce na terenie Gminy Ustka – dokumentacja budowlana. Gmina Ustka– dofinansowanie    187 255 zł
•    Kompleksowy program poprawy dostępności komunikacyjnej obszarów osiedla Zachód etap I - przebudowa ulic Przybory i Nalepy     Miasto Słupsk    – dofinansowanie 998 834 zł
•    Gmina Słupsk – rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, poprzez budowę Pumptrack, placu street workout, miasteczka rowerowego, zagospodarowanie stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo - etap II Realizacja zdań wyłonionych metodą konsultacji społecznych mieszkańców miejscowości Redzikowo - Budowa miasteczka rowerowego    – dofinansowanie 227 305 zł
•    Powiat Słupski – przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk) – dofinansowanie 1 750 000 zł
•    Miasto Słupsk – budowa oświetlenia drogowego Dzielnicy Mieszkaniowej Zachód w Słupsku    – dofinansowanie 518 548 zł
•    Miasto Słupsk – modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ul. Zielonej w Słupsku - etap II: posadowienie zaplecza szatniowo-sanitarnego, przebudowa istniejących trybun bocznych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego (ścieżek,dróg i placów wewnętrznych) – dofinansowanie 1 542 224 zł
•    Miasto Słupsk – budowa oświetlenia drogowego Osiedla Przy Lesie w Słupsku – dofinansowanie 340 705 zł
•    Gmina Słupsk  - przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową sięgaczy w miejscowości Głobino - Gmina Słupsk    – dofinansowanie    44 867,00
•    Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Krępa Słupska    Gmina Słupsk    – dofinansowanie 74 321 zł
•    Modernizacja szkół podstawowych w miejscowościach: Redzikowo, Jezierzyce, Głobino, Włynkówko    Gmina Słupsk    – dofinansowanie 1 495 014 zł
•    Miasto Ustka - kompleksowe zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rozwoju przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Ustce – poprzez budowę boiska treningowego oraz budowę centrum tenisowego    – dofinansowanie 1 000 376 zł
•    Miasto Słupsk– kompleksowy program poprawy dostępności komunikacyjnej obszarów osiedla Zachód etap II - przebudowa ulicy Zauchy – dofinansowanie    1 905 545 zł
•    Gmina Kobylnica – budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Kobylnicy – dofinansowanie 808 784 zł
•    Gmina Słupsk    – adaptacja zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych    – dofinansowanie 9 600 000zł
•    Powiat Słupski - przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk) – dofinansowanie 1 750 000 zł
•    Gmina Słupsk - „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, poprzez budowę Pumptrack, placu street workout, miasteczka rowerowego, zagospodarowanie stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo” - etap II Realizacja zadań wyłonionych metodą konsultacji społecznych mieszkańców miejscowości Redzikowo - „Budowa toru rowerowego typu Pumptrack oraz placu do aktywności ruchowej typu Street Workout”– dofinansowanie 535 127 zł
•    Gmina Słupsk  - „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej, poprzez budowę Pumptrack, placu street workout, miasteczka rowerowego, zagospodarowanie stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo” - etap II Realizacja zadań wyłonionych metodą konsultacji społecznych mieszkańców miejscowości Redzikowo - „Zagospodarowanie parku i budowa pomostu wraz ze ścieżkami dla ruchu pieszych w miejscowości Redzikowo" – dofinansowanie 827 110 zł
•    Miasto Słupsk  - kompleksowy program poprawy dostępności komunikacyjnej obszarów osiedla Zachód etap III - przebudowa ulic Kaczmarskiego i Ordonówny – dofinansowanie 1 039 718 zł
•    Miasto Słupsk - budowa wraz z przebudową ulicy Łady-Cybulskiego w Słupsku – dofinansowanie 2 349 964 zł
•    Miasto Słupsk - rozbudowa i przebudowa ulicy Lawendowej w Słupsku        – dofinansowanie 3 197 489 zł
•    Gmina Słupsk – budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędna infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Wrzeście – dofinansowanie 3 000 000 zł
•    Gmina Smołdzino - przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Smołdzino – dofinansowanie 480 189 zł
•    Gmina Smołdzino - zakup oraz dostawa oświetlenia drogowego – dofinansowanie 188 800 zł
•    Gmina Dębnica Kaszubska – budowa dróg - ulicy Jaśminowej i Kalinowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej – dofinansowanie 1 660 176 zł
•    Miasto Słupsk - budowa ulic Łotewskiej, Litewskiej oraz Fińskiej w Słupsku – dofinansowanie 2 007 458 zł
•    Miasto Ustka - rozwój infrastruktury drogowej Miasta Ustka poprzez przebudowę ulicy Storczykowej – dofinansowanie 1 448 800 zł
•    Gmina Słupsk - budowa dwóch obiektów sportowych: bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Głobino oraz boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lubuczewo – dofinansowanie 1 025 600 zł
•    Gmina Słupsk - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bierkowo – dofinansowanie 1 648 000 zł
•    Gmina Słupsk - dokończenie modernizacji oraz wyposażenie szkół podstawowych w miejscowościach: Redzikowo, Jezierzyce, Włynkówko wraz z modernizacją sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bierkowie – dofinansowanie 2 395 629 zł
•    Gmina Słupsk - budowa wielofunkcyjnego boiska, toru pumptrack wraz z elementami małej architektury oraz modernizacja boiska trawiastego w miejscowości Włynkówko – dofinansowanie 1 360 000 zł
•    Gmina Słupsk - przebudowa ulicy Leśnej i Kościelnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bierkowo – dofinansowanie 7 680 000 zł
•    Gmina Kobylnica – budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońsku i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap I – dofinansowanie 2 103 329 zł
•    Gmina Słupsk    - budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Gać – dofinansowanie 2 800 000 zł
•    Powiat Słupski – inwentaryzacja i koncepcja rozwoju tras rowerowych –dofinansowanie 282 900 zł
•    Miasto Słupsk – budowa wraz z przebudową ulicy Łady-Cybulskiego w Słupsku – dofinansowanie 529 075 zł
•    Gmina Smołdzino – przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Smołdzino – dofinansowanie 421 728 zł
•    Miasto Ustka – kompleksowe zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rozwoju przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Ustce – poprzez budowę boiska treningowego oraz budowę centrum tenisowego – dofinansowanie 199 056 zł
•    Miasto Słupsk – przebudowa wraz z rozbudową ulicy Owocowej na odcinku od ulicy Kaszubskiej do ulicy Fińskiej – dofinansowanie 6 458 394 zł
•    Gmina Słupsk – budowa ulicy Leśnej i Łąkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wrzeście – dofinansowanie 7 040 000 zł

 


Ostatnio zmieniany: