| Wydrukuj

O Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej oraz programie edukacyjnym „Niebanalnie o giełdzie” mówili dziś wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda, wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl.  Konferencja odbyła się w sali im. L. Kaczyńskiego PUW w Gdańsku.

- Jesteśmy dumni, że studenci i uczniowie biorą udział w projektach edukacyjnych, które wiążą się bezpośrednio ze społeczną odpowiedzialnością biznesu – powiedział wojewoda Dariusz Drelich. - Ważne, aby oprócz tych programów, które realizują szkoły i uczelnie, były też realizowane projekty, które wzmacniają ekonomicznie i edukacyjnie gospodarkę. Pomorze, które jest placem budowy, potrzebuje ludzi i kadr, które będą zarządzać projektami, eksploatować wielkie inwestycje. Potrzebna jest do tego wiedza inżynierska oraz ekonomiczna. Ważne jest aby rozbudzać w nich pasje zawodowe i zainteresowanie, aby uczelnie były wzmacniane przez projekty edukacyjne, a szczególnie ważne są te firmowane przez Giełdę Papierów Wartościowych. Oczekujemy na kolejne edycje, które będą skierowane do uczniów, ale tez starszych klas i studentów - to bardzo ważne dla Pomorza i dla Polski –zaznaczył.

Z kolei Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych podkreślił, że programy skierowane do uczniów, studentów i nauczycieli szkół mają zwiększyć świadomość ekonomiczną Polaków. - Projekty są realizowane od wielu lat, wpływają na poprawę świadomości od lat najmłodszych. Chcemy, aby ta świadomość wzrastała, gdyż jest ona elementem rozwoju gospodarczego.  Giełda Papierów Wartościowych realizuje te projekty od wielu lat. We wrześniu rozpoczynają się następne projekty i zachęcam szkoły i studentów, którzy chcą wziąć udział, do zgłaszania się. Są ciekawe i realizowane na najwyższym poziomie.

Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podsumował wyniki Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Wśród najlepszych znalazło się wejherowskie V Liceum Ogólnokształcące. - W ostatniej edycji wzięło udział 22 tysiące uczniów, ponad 600 zespołów. Renesans gry nastąpił wraz z zapowiedziami Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki o włączenia tej gry jako elementu nowego przedmiotu - biznes i zarządzanie - przypomniał prezes GPW. -. Mamy też niezwykle inspirujący program „Niebanalnie o giełdzie” skierowany do nauczycieli. Powstała platforma służy do wymiany myśli i pomysłów, jak uczyć przedmiotów związanych z biznesem, finansami, zarządzaniem przedsiębiorczością  w sposób interaktywny, nowoczesny i nieszablonowy.  

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa – program SIGG organizowany przez GPW oraz Fundację GPW we współpracy z Fundacją im. Lesława A. Pagi kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych. Uczniowie biorą udział w SIGG w zespołach liczących od dwóch do czterech osób (pod opieką nauczyciela). Projekt ma na celu edukację ekonomiczną młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy.

 „Niebanalnie o giełdzie” – program edukacyjny Fundacji GPW adresowany do nauczycieli przedmiotów zawierających treści ekonomiczne. Jego głównym celem jest doskonalenie umiejętności nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz szkół podstawowych (klasy VII i VIII), prowadzących zajęcia zawierające treści ekonomiczne w zakresie kształtowania świadomych postaw i racjonalnych zachowań oszczędnościowych i inwestycyjnych młodych ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem wyjaśnienia zasad funkcjonowania rynku kapitałowego, przedstawienia jego instrumentów oraz wskazania czynników psychologicznych oddziałujących na preferencje inwestycyjne i oszczędnościowe oraz na umiejętność szacowania ryzyka w tej dziedzinie.
Ostatnio zmieniany: