| Wydrukuj

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) złożyła dziś do Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. To jeden z najważniejszych kroków w procesie administracyjnym prowadzącym do rozpoczęcia budowy obiektu na terenie gminy Choczewo.

- Pierwsza elektrownia jądrowa powstająca na Pomorzu wpłynie na stabilność zasilania, będzie równoważyć prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i zapewni suwerenność energetyczną - podkreśla wojewoda pomorski Dariusz Drelich. -  Każda złotówka wydana na ten cel to inwestycja w przyszłość, harmonijny rozwój i co najważniejsze bezpieczeństwo. Dziś zrobiliśmy pierwszy krok. Jak tylko wniosek będzie kompletny, czekamy jeszcze na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja lokalizacyjna zostanie wydana bezzwłocznie. Dziękuję i gratuluję wszystkim zaangażowanym w proces inwestycyjny.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji zapewni spółce PEJ prawo do terenu niezbędnego dla budowy inwestycji zarówno na lądzie, jak i na morzu. Określi również nieruchomości, które zostaną objęte inwestycją, a także sprecyzuje warunki realizacji inwestycji, w tym techniczne, środowiskowo-konserwatorskie, przeciwpożarowe.

- Złożony dziś wniosek to kamień milowy w działaniach spółki Polskie Elektrownie Jądrowe w ramach uzyskania wszystkich zgód administracyjnych potrzebnych do rozpoczęcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Polski rząd odpowiedzialnie przebudowuje swój miks i system energetyczny, wzmacniając przy tym bezpieczeństwo energetyczne kraju - zaznaczyła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

PEJ, jako spółka celowa utworzona do koordynacji procesu budowy pierwszej wielkoskalowej elektrowni jądrowej w kraju, odpowiada za realizację inwestycji. Dotychczas uzyskała już m.in. decyzję zasadniczą wydaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdzającą, że inwestycja spółki jest zgodna z realizowaną przez państwo polityką energetyczną, a także ogólną opinię potwierdzającą poprawność zakresu weryfikacji analiz bezpieczeństwa przekazaną przez Państwową Agencję Atomistyki. Na bardzo zaawansowanym etapie jest także procedura środowiskowa zmierzająca do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej planowane jest wybudowanie dwóch elektrowni jądrowych – elektrownia na Pomorzu (o mocy elektrycznej do 3 750 MWe) jest pierwszą z nich.


Ostatnio zmieniany: