| Wydrukuj

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich był dziś gościem gali uświetniającej 30 - lecie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W imieniu Minister Klimatu i Środowiska wręczył 21 pracownikom Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu.

- Gratuluję Państwu jubileuszu i dziękuję za dotychczasową pracę. Dziękuję, że dbacie o zrównoważony rozwój regionu, że skutecznie uświadamiacie nam wszystkim, że człowiek jest częścią natury, a natura częścią człowieka. Tylko utrzymanie tej naturalnej relacji da nam wszystkim szanse na długie i dobre życie, w zgodzie i poszanowaniu środowiska naturalnego – powiedział wojewoda Dariusz Drelich. -Województwo pomorskie to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Dobrze się tu mieszka i doskonale wypoczywa. Czerpanie z tego bogactwa musi jednak oznaczać głębokie poszanowanie natury. Dziękuję, że przez te 30 lat tak skutecznie budujecie społeczną wrażliwość i rozwijacie w nas wszystkich zachowania proekologiczne. Życzę nam wszystkim byśmy zawsze mogli się cieszyć pięknem flory i fauny – dodał wojewoda.

Uroczystość odbyła się w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.


30 lat WFOŚiGW w Gdańsku

• WFOŚiGW w Gdańsku dofinansował liczne zadania związane z ochroną wód, ochroną powierzchni Ziemi, przedsięwzięcia z ochrony powietrza, edukacji ekologicznej i ochrony przyrody
• podpisał około 40 000 umów na realizację różnych prośrodowiskowych inwestycji i przedsięwzięć
• łącznie udzielił  2 mld 373 mln zł dofinansowania. Wsparł budowę lub modernizację prawie 5 000 km sieci kanalizacyjnych, 150 komunalnych oczyszczalni ścieków. Przyczynił się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 2,2 mln ton.
• fundusz tworzą doświadczeni pracownicy, którzy realizują wiele programów i konkursów, szkolą, edukują, kształtują prośrodowiskowe postawy, organizują spotkania, biorą udział w konferencjach
• fundusz stawia na rozwój i pomysły, które wcześniej nie były realizowane. Przygotowywane są podcasty „Bardziej zieloni” i „Ekspert radzi…”, działa też kanał na YouTubie. WFOŚiGW w Gdańsku wspiera finansowo, szkoli i doradza. Jest partnerem dla samorządu województwa pomorskiego, lokalnych samorządów, przedsiębiorców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.


Polskie fundusze ochrony środowiska

16 wojewódzkich funduszy wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią polski model finansowania ochrony środowiska i ekologii. Jest on uważany za wyjątkowy w skali europejskiej, a nawet światowej. W systemie tym finansowanie ochrony środowiska polega na ściśle określonym wydatkowaniu środków pochodzących z opłat za korzystanie z zasobów naturalnych i kar za zanieczyszczanie środowiska. Uzyskane w ten sposób środki przekazywane są na inwestycje proekologiczne. Tak skonstruowany system funduszy ekologicznych stanowi instrument finansowy dla ministra klimatu i środowiska wspierający realizację polityki ekologicznej państwa.


Ostatnio zmieniany: