| Wydrukuj

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał dziś decyzję o wskazaniu lokalizacji dla elektrowni jądrowej. Umożliwi ona spółce Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) przeprowadzenie szczegółowych badań koniecznych do opracowania raportu lokalizacyjnego.

Pierwsza w Polsce Elektrownia Jądrowa, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, ma powstać na obszarze gminy Choczewo.

- Powstająca na Pomorzu elektrownia jądrowa wpłynie na stabilność zasilania, będzie równoważyć prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i zapewni suwerenność energetyczną. To inwestycja w przyszłość, harmonijny rozwój i co najważniejsze bezpieczeństwo – mówi wojewoda pomorski Dariusz Drelich. -  Gratuluję wszystkim zaangażowanym w proces inwestycyjny.

Decyzja o wskazaniu lokalizacji została wydana na potrzeby przeprowadzenia przez PEJ pogłębionych badań geologicznych koniecznych do opracowania raportu lokalizacyjnego i  uzyskania zezwolenia na budowę wydawanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.  Otrzymana decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji nie przesądza o jej ostatecznym ustaleniu.

Przypomnijmy, że w lipcu br., inwestycja otrzymała zielone światło od Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Oznaczało to, że projekt jest zgodny z interesem publicznym i realizowaną przez państwo polityką energetyczną. W sierpniu br. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) złożyła do Wojewody Pomorskiego wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej.

W ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej planowane jest wybudowanie dwóch elektrowni jądrowych – elektrownia na Pomorzu jest pierwszą z nich. Za realizację inwestycji odpowiada PEJ - spółka celowa utworzona do koordynacji procesu budowy. 


Ostatnio zmieniany: