| Wydrukuj

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał już 18 decyzji dotyczących budowy farm wiatrowych na Bałtyku. Pierwsza z nich - Baltic Power ma zostać oddana do użytku w 2026 roku. Rocznie, czystą energią, zasilać będzie ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych przez ponad 25 lat. Z kolei uruchomienie MFW Baltica 2 i 3 planowane jest do 2030 roku.

Baltic Power tworzy Grupa ORLEN i Northland Power. Farma powstaje na Bałtyku, 22 km od brzegu, na wysokości Łeby i Choczewa. Zgodnie z harmonogramem montaż fundamentów rozpocząć się ma w 2024 roku, w kolejnym montaż turbin, kabli i stacji, a w 2026 r. farma ma zostać oddana do użytku.
 
Baltic Power - dotychczas wydane decyzje lokalizacyjne i pozwolenia na budowę
• przyłącze Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - linia kablowa wraz z towarzysząca infrastrukturą na lądzie
• przyłącze MFW Baltic Power do KSE - stacja abonencka Choczewo
• przyłącze MFW Baltic Power do KSE - dot. linii kablowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na lądzie
• przyłącze MFW Baltic Power do KSE - dot. przyłącza elektroenergetycznego
• budowa stacji abonenckiej 220/400kV dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power – Choczewo
• przebudowa i rozbudowa istniejącej drogi dojazdowej do stacji abonenckiej Choczewo
• zmiana ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-III.747.1.43.2022.AM z dnia 10 listopada 2022 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dot. przebudowy i rozbudowy drogi dojazdowej wraz z budową zjazdu
 
Baltica, której udziałowcami są PGE i Ørsted, powstanie w części Bałtyku między Łebą a Ustką. Odległość od najbliższych turbin wiatrowych do brzegu wyniesie co najmniej 25 km. Infrastruktura lądowa niezbędna do funkcjonowania MFW Baltica znajdzie się w gminie Choczewo. Powstaje w dwóch etapach: Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i Baltica 3 o mocy ok. 1 GW. Uruchomienie obu planowane jest do 2030 roku.
 
Baltica 2 i 3 - dotychczas wydane decyzje lokalizacyjne i pozwolenia na budowę:
• lokalizacja infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-2 (zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy)” w części lądowej (kabel + lądowa stacja elektroenergetyczna Kierzkowo)
• lokalizacja infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-2 w z części morskiej, na terenie: wyłącznej strefy ekonomicznej, morza terytorialnego oraz obszaru morskich wód wewnętrznych
• budowa infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-2 – lądowa stacja transformatorowa wraz z przyłączeniem do KSE Kierzkowo
• budowa infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-2 (w obszarze lądowym
• lokalizacja infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-3 w części lądowej (kabel + lądowa stacja elektroenergetyczna Kierzkowo)
• lokalizacja infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-3 w części morskiej, na terenie: wyłącznej strefy ekonomicznej, morza terytorialnego oraz obszaru morskich wód wewnętrznych
• budowa infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-3 – lądowa stacja transformatorowa wraz z przyłączeniem do KSE” Kierzkowo
• budowa infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-3 - w obszarze lądowym
• budowa infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-3 - droga dojazdowa do lądowych stacji transformatorowych
• budowa infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-3 - linia kablowa średniego napięcia zasilania rezerwowego Lądowej Stacji Elektroenergetycznej 

• budowa infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-3 - przyłącza telekomunikacyjne od SE Choczewo do Linii FW Lotnisko – SE Żarnowiec


Ostatnio zmieniany: