| Wydrukuj

W kościele Miłosierdzia Bożego w Żukowie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Karoliny Dargacz i śp. Łukasza Dargacza – druhów OSP Żukowo, którzy zginęli 15 września w czasie służby, w drodze do wypadku w pobliskim Małkowie. W ostatniej drodze obok rodziny, przyjaciół z OSP Żukowo, przedstawicieli PSP  towarzyszył im  także wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, przekazał rodzinom zmarłych Krzyże Świętego Floriana pośmiertnie nadane Karolinie oraz Łukaszowi przez Prezydenta RP, Prezes Zarządu Głównego Związku OSP Waldemar Pawlak odznaczył zmarłych Krzyżem Rycerskim Świętego Floriana „Za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia” . Medal nadawany jest bohaterom ratującym życie i mienie.

Oddając hołd zmarłym, wystawiono czteroosobowy posterunek honorowy w składzie: komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, prezes Zarządu Głównego ZOSP RP druh Waldemar Pawlak, pomorski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Piotr Socha oraz komendant powiatowy PSP w Kartuzach mł. bryg. Paweł Gil.

Śp. druhna Karolina Dargacz (18.08. 2002 -15.09.2023). Została przyjęta w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 4 Maja 2017 roku a w sierpniu 2020 roku została członkiem czynnym OSP. W swojej ponad 3 letniej służbie brała udział w aż ponad stu zdarzeniach. Karolina była pochłonięta strażacką pasją, której bezgranicznie się oddawała. Spoczęła na Cmentarzu Parafialnym w Żukowie.

Śp. druh Łukasz Dargacz (8 czerwca 1999 -15.09.2023). Członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej od 4 maja 2011 roku, a następnie od czerwca 2017 roku czynny członek OSP. Łukasz pochodził z rodziny ze strażackimi tradycjami, jego ojciec, bracia, siostry oraz wujkowie są strażakami. Przez te kilka lat swojej czynnej służby brał udział w kilkuset zdarzeniach, był jednym z druhów, którzy najczęściej stawiali się na alarm do strażnicy, aby nieść pomoc bliźniemu w potrzebie. Spoczął na Cmentarzu Parafialnym w Żukowie.

Są czasem takie pogrzeby, gdy tylko kamienie nie płaczą.
Dziś wszyscy jednoczymy się w smutku.
Żegnaj Karolino, żegnaj Łukaszu, służba zdana! 
W imieniu mieszkańców województwa pomorskiego i własnym składam Wam wyrazy wdzięczności. Na zawsze pozostaniecie w naszej pamięci jako bohaterowie, którzy oddali życie w służbie Ojczyźnie.
Cześć Ich pamięci!”
Wojewoda pomorski
Dariusz Drelich


Ostatnio zmieniany: