| Wydrukuj

Przypominamy, że do 2 października br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie zakupu ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) wraz z dodatkowym wyposażeniem.

Maksymalna kwota dotacji przeznaczonej na dofinansowanie jednego wniosku to 600 tys. zł.  Środki pochodzą z Funduszu Medycznego.

Konkurs nie przewiduje zakupu ambulansu w celu utworzenia nowego zespołu ratownictwa medycznego.

W ramach konkursu podmiot może złożyć nie więcej niż sześć wniosków o dofinansowanie, na wymianę nie więcej niż sześciu ambulansów.

Wnioski prosimy składać do 2 października 2023 r. do godz. 23:59 - wyłącznie za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych: https://e-inwestycje.mz.gov.pl. Muszą być sporządzone zgodnie z treścią ogłoszenia, w tym z Regulaminem konkursu oraz Regulaminem Platformy

Szczegóły i materiały do pobrania  - tutaj
Ostatnio zmieniany: