| Wydrukuj

- Ostatnie lata na Pomorzu stoją pod znakiem bardzo szybkiej rozbudowy sieci komunikacyjnych. Dziś wydałem ZRID dla drogi wojewódzkiej 221. Bardzo ważnej arterii dla tej części Pomorza –  zaznaczył wojewoda pomorski Dariusz Drelich przypominając, że jesteśmy liderem w zakresie infrastruktury drogowej. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczy odcinka Jankowo – Kolbudy o długości nieco ponad 8 km. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 relacji Gdańsk – Kościerzyna uważana jest za strategiczną dla całego Pomorza.

Droga wojewódzka nr 221, od lat spędza kierowcom sen z powiek. Przede wszystkim z powodu notorycznych korków w stronę Gdańska, ale i opłakanego stanu nawierzchni.

Co to jest ZRID
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) - wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przez wojewodę w stosunku do dróg krajowych i wojewódzkich lub starostę w stosunku do dróg powiatowych i gminnych. Wniosek o wydanie decyzji ZRID składa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad lub w przypadku dróg lokalnych - właściwy zarządca drogi.

Decyzja pozwala na:
•    podział i scalenie nieruchomości zgodnie z potrzebami inwestora
•    przeniesienie własności nieruchomości z dotychczasowego właściciela na Skarb Państwa lub właściwą jednostkę samorządową
•    udzielenie pozwolenia na budowę drogi


Ostatnio zmieniany: