| Wydrukuj

O efektach rekultywacji jezior kartuskich mówił podczas konferencji wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Kompleksowa rekultywacja jezior realizowana była w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączny koszt zadania to niemal 61 mln zł.

Głównym celem rekultywacji było przywrócenie biologicznej aktywności zdegradowanych i zanieczyszczonych jezior kartuskich. Szczegółowe cele ekologiczne dotyczyły:

  • eliminacji zagrożeń dla zdrowia ludzi oraz środowiska
  • wyeliminowania negatywnego wpływu jezior na walory środowiskowe sąsiednich obszarów podlegających prawnej ochronie
  • eliminacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pochodzących z jezior na tereny sąsiednie, w tym ich wpływu na wody rzeki Raduni i Morza Bałtyckiego
  • poprawy jakości wszystkich komponentów środowiska w obrębie jezior kartuskich
  • odnowienia terenów biologicznie czynnych w obrębie jezior.

Przypomnijmy, że efekty zagospodarowania terenów wokół rekultywowanych jezior sprawdzał wojewoda w sierpniu br.

Akwen Jeziora Kartuskie – w ich skład wchodzą Jezioro Klasztorne Duże o powierzchni 57,5 ha,  Karczemne – 40 ha  i Klasztorne Małe - 13,7 ha.


Ostatnio zmieniany: