| Wydrukuj

W każdym powiecie – oprócz miast na prawach powiatu - gmina do 20 tysięcy mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma do miliona złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej. To ogłoszony dziś nowy program profrekwencyjny Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Gmina z najwyższą frekwencją w powiecie otrzyma wsparcie  na kompleksową termomodernizację remizy, wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne, instalację OZE, czy remont i doposażenie w niezbędny sprzęt.

Wartość dofinansowania dla jednej remizy to nawet milion złotych. Dotacje dla jednostek OSP będą realizowane w 2024 roku, zgodnie z procedurami określonymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach właściwego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowane przez Komendę Główną PSP.


Ostatnio zmieniany: