| Wydrukuj

Do 16 listopada br. samorządy mogą składać wnioski o dotacje w ramach programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2024. Głównym celem programu, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, jest wsparcie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Terminy
1. Gmina/powiat składa wniosek do Wojewody Pomorskiego do 16 listopada 2023 r. (decyduje data wpływu).
2. Wojewoda sporządza i przekazuje wnioski do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do 1 grudnia 2023 r. (decyduje data wpływu).
3. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej weryfikuje i zatwierdza wnioski w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków przez wojewodę.

Ważne. Wnioski do Wojewody Pomorskiego prosimy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl.

Szczegóły i dokumenty do pobrania - tutaj


Ostatnio zmieniany: