| Wydrukuj

Przypominamy, że nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Dobry start" potrwa do 30 listopada br. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia. W tegorocznej edycji programu, ze świadczenia na wyprawkę szkolną, skorzystało już 4,5 mln dzieci.

Jak wnioskować o świadczenie?
Wnioski o świadczenie Dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną. Do dyspozycji rodziców i opiekunów są 3 kanały elektroniczne:
•    Portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia
•    PUE ZUS
•    Bankowość elektroniczna.

Wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Dla kogo Dobry start?
Świadczenie Dobry start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia.

Pytania i odpowiedzi dot. rządowego programu Dobry start


Ostatnio zmieniany: