| Wydrukuj

Pracownikom socjalnym oraz osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych samorządów i organizacjach pozarządowych - serdecznie dziękuję za codzienną, wymagającą ogromnego zaangażowania i empatii pracę.

Ofiarowujecie drugiemu człowiekowi pomoc, wsparcie i otuchę, ale musicie się też mierzyć z bólem, bezsilnością, krzywdą i bezradnością Waszych podopiecznych.
Dziękuję za profesjonalizm, za czas poświęcony potrzebującym, za odpowiedzialność, szacunek do zawodu, za cierpliwość i życzliwość. Życzę Państwu wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji zamierzeń, a także dużo sił w pełnieniu tej szlachetnej i ofiarnej służby.

Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich


Ostatnio zmieniany: