Kliknięcie w obrys gminy powoduje wyświetlenie okna z listą stron internetowych samorządów.