Oddział ds. Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców zajmuje się zadaniami związanymi z obsługą pracodawców zainteresowanych uzyskaniem zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.

Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z uzyskaniem przez cudzoziemców zezwoleń na pobyt w Polsce (w tym m.in. zezwoleń na pobyt czasowy i pracę).

Szczegółowe informacje na temat zasad i organizacji funkcjonowania Oddziałów znajdą Państwo pod linkami:
Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
Oddział ds. Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców

Oddział Zamiejscowy w Słupsku Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców