ODDZIAŁ OBYWATELSTWA I EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNYCH
 
KIEROWNIK ODDZIAŁU - PIOTR KOBIELA
Zadania oddziału w zakresie obywatelstwa polskiego, urzędów stanu cywilnego i spraw konsularnych

•   wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nabycia i potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, uznania za repatrianta
•   przyjmowanie wniosków w sprawie nabycia i zrzeczenia się obywatelstwa polskiego
•   nadzór nad urzędami stanu cywilnego
•   sprawy dotyczące 100 - lecia urodzin oraz współpracy z Kancelarią Prezydenta w zakresie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie
 
DNI I GODZINY PRZYJĘĆ KLIENTÓW:

•  Wtorki 10:00-18:00
•  Środy 08:00-15:00
•  Piątki 08:00-15:00

W czwartki oddział nie przyjmuje interesantów.
 
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE POTWIERDZENIA POSIADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO – w poniedziałki i wtorki w godzinach 8-10 – bez wcześniejszego umawiania się.
 
PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW ORAZ DOKUMENTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO WNIOSKÓW W SPRAWIE NABYCIA LUB UTRATY  OBYWATELSTWA POLSKIEGO  (nadanie, uznanie,  zrzeczenie) – we wtorki, środy i piątki możliwe jest WYŁĄCZNIE po wcześniejszej rezerwacji terminu na stronie internetowej -  https://rezerwacja.gdansk.uw.gov.pl:8445
System umożliwia rezerwację na dwa miesiące do przodu. Zalecamy sprawdzanie dostępności wolnych terminów codziennie po północy oraz w ciągu dnia.

UWAGA!
Kopie dokumentów do wniosku W SPRAWIE NADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO przez Prezydenta RP, niezależnie od sposobu składania wniosku (osobiście w urzędzie / korespondencyjnie), muszą być potwierdzone za zgodność przez notariusza. Dodatkowo, w przypadku wysyłki wniosku pocztą, podpis pod wnioskiem o nadanie obywatelstwa musi zostać złożony w obecności notariusza.

WNIOSKI W SPRAWACH NABYCIA, POTWIERDZENIA i UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO, wyjaśnienia w powyższych sprawach, uzupełnianie dokumentacji na wezwanie organu, oświadczenia, odwołania i zażalenia w prowadzonych sprawach, mogą być również dostarczone:

1. pocztą (kopie dokumentów muszą być wówczas uwierzytelnione przez notariusza /lub adwokata albo radcę prawnego, jeśli jest pełnomocnikiem w sprawie/) na adres:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Obywatelstwa i Egzekucji Administracyjnych
ul. Okopowa 21/27
80- 810 Gdańsk

2. za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /bntc34p17l/SkrytkaESP (nie dotyczy
    załączników do wniosków)

3. w kancelarii podawczej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – wyłącznie na stanowisku nr 2  (wejście od ul. Okopowej, w godzinach pracy urzędu)
 – w przypadku wniosków o uznanie za obywatela polskiego prosimy o zabranie ze sobą kopii wymaganych dokumentów oraz wezwania z numerem sprawy,
–  w przypadku wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego należy dostarczyć uwierzytelnione notarialnie kopie wymaganych dokumentów

UWAGA! Pracownik kancelarii podawczej nie sprawdza poprawności oraz kompletności złożonej dokumentacji.

Informacje o stanie sprawy można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu (58) 30-77-117 w środy i piątki w godzinach 10:00 - 13.00.

Więcej informacjihttps://uwgdansk.bip.gov.pl/oddzialy-wsoic/oddzial-ewidencji-ludnosci-i-egzekucji-administracyjnych.html