Kierownik Oddziału ds. Obywatelstwa, Urzędów Stanu Cywilnego i Spraw Konsularnych 


Telefony kontaktowe:

Złożenie wniosku lub uzupełnianie dokumentacji w sprawach o:

nadanie obywatelstwa polskiego, uznania za obywatela polskiego, potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego  możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty  pod nr tel. (58) 30-77-117 we  wtorki, środy i piątki w godzinach 9:00 - 13.00.

Potwierdzenie  posiadania obywatelstwa polskiego -  tel. (58) 30-77-681
Odwołania od decyzji kierowników USC - tel.  (58) 30-77-219
Nadanie i zrzeczenie się obywatelstwa polskiego - tel. (58) 30-77-537

Sprawy dotyczące 100 - lecia urodzin oraz współpracy z Kancelarią Prezydenta w zakresie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie - tel. (58) 30-77-602

Uznanie za obywatela polskiego - tel. (58) 30-77-656

 


Więcej informacji: http://uwgdansk.bip.gov.pl/informacje-ogolne-wsoic/4800_informacje-ogolne.html