ODDZIAŁ OBYWATELSTWA I EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNYCH
 
KIEROWNIK ODDZIAŁU - PIOTR KOBIELA

Zadania oddziału w zakresie obywatelstwa polskiego, urzędów stanu cywilnego i spraw konsularnych

•         wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nabycia i potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego, uznania za repatrianta,
•         przyjmowanie wniosków w sprawie nabycia i zrzeczenia się obywatelstwa polskiego,
•         nadzór nad urzędami stanu cywilnego,
•         Sprawy dotyczące 100 - lecia urodzin oraz współpracy z Kancelarią Prezydenta w zakresie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie
 
 
DNI I GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

•  Poniedziałki 09:00-14:30 (tylko uzupełnianie dokumentów do wniosków już złożonych)
•  Wtorki 10:00-18:00
•  Środy 08:00-15:00
•  Piątki 08:00-15:00

W czwartki oddział nie przyjmuje interesantów.
 
WIZYTA W URZĘDZIE W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU W SPRAWIE:
- nadania obywatelstwa polskiego
- zrzeczenia się obywatelstwa polskiego
- uznania za obywatela polskiego
- potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
 
możliwa jest po wcześniejszej rezerwacji terminu na stronie internetowej - https://rezerwacja.gdansk.uw.gov.pl:8445

UWAGA! Kopie dokumentów do wniosku w sprawie nadania obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP niezależnie od sposobu składania wniosku (osobiście w urzędzie / pocztą) muszą być potwierdzone za zgodność przez notariusza. Dodatkowo, w przypadku wysyłki wniosku pocztą, podpis pod wnioskiem musi zostać złożony w obecności notariusza.
 
Wnioski w powyższych sprawach, wyjaśnienia, uzupełnianie dokumentacji, oświadczenia, odwołania i zażalenia w prowadzonych sprawach, mogą być również przesłane pocztą (kopie dokumentów muszą być wówczas uwierzytelnione przez notariusza) na adres:

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku –Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Obywatelstwa i Egzekucji Administracyjnych
ul. Okopowa 21/27
80- 810 Gdańsk
 
a także za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /bntc34p17l/SkrytkaESP

Informacje o stanie sprawy można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu (58) 30-77-117 w środy i piątki w godzinach 10:00 - 13.00.

 

 


Więcej informacji: http://uwgdansk.bip.gov.pl/informacje-ogolne-wsoic/4800_informacje-ogolne.html