ODDZIAŁ OBYWATELSTWA I EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNYCH
 
KIEROWNIK ODDZIAŁU - PIOTR KOBIELA
Zadania oddziału w zakresie obywatelstwa polskiego, urzędów stanu cywilnego i spraw konsularnych

•         wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nabycia i potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego, uznania za repatrianta,
•         przyjmowanie wniosków w sprawie nabycia i zrzeczenia się obywatelstwa polskiego,
•         nadzór nad urzędami stanu cywilnego,
•         Sprawy dotyczące 100 - lecia urodzin oraz współpracy z Kancelarią Prezydenta w zakresie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie
 
DNI I GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
•  Poniedziałki 09:00-14:30 (tylko uzupełnianie dokumentów do wniosków już złożonych)
•  Wtorki 10:00-18:00
•  Środy 08:00-15:00
•  Piątki 08:00-15:00

W czwartki oddział nie przyjmuje interesantów.
 
WIZYTA W URZĘDZIE W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU W SPRAWIE:
- nadania obywatelstwa polskiego
- zrzeczenia się obywatelstwa polskiego
- uznania za obywatela polskiego
- potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
 
możliwa jest po wcześniejszej rezerwacji terminu na stronie internetowej - https://rezerwacja.gdansk.uw.gov.pl:8445
System umożliwia rezerwację na dwa miesiące do przodu. Zalecamy sprawdzanie dostępności wolnych terminów codziennie po północy oraz w ciągu dnia.

UWAGA!  
Jeżeli:
•    wniosek został przesłany pocztą i nie zawierał notarialnie poświadczonych kopii,
•    wnioskiem o uznanie za obywatela polskiego ma być objęte dziecko/dzieci,
to z uwagi na czas, niezbędny do uzupełnienia dokumentacji w wyżej wskazanych sprawach, należy umówić się w dni, w których przyjmowane są wnioski, tj. we wtorki, środy i piątki. W przeciwnym wypadku należy brać pod uwagę, że półgodzinny okres przeznaczony na przyjęcie dokumentacji uzupełniającej może okazać się niewystarczający i konieczne będzie umówienie się na kolejny termin. Nie ma możliwości przekroczenia wyznaczonego czasu.

Poniedziałkowe terminy przewidziane są WYŁĄCZNIE dla osób uzupełniających wnioski o pojedyncze dokumenty.

UWAGA! Kopie dokumentów do wniosku W SPRAWIE NADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO przez Prezydenta RP, niezależnie od sposobu składania wniosku (osobiście w urzędzie / pocztą), muszą być potwierdzone (za zgodność) przez notariusza. Dodatkowo, w przypadku wysyłki wniosku pocztą, podpis pod wnioskiem musi zostać złożony w obecności notariusza.
 
Wnioski w powyższych sprawach, wyjaśnienia, uzupełnianie dokumentacji (w formie notarialnie poświadczonych kopii), oświadczenia, odwołania i zażalenia w prowadzonych sprawach, mogą być również przesłane pocztą (kopie dokumentów muszą być wówczas uwierzytelnione przez notariusza) na adres:
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku –Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Obywatelstwa i Egzekucji Administracyjnych
ul. Okopowa 21/27
80- 810 Gdańsk
a także za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /bntc34p17l/SkrytkaESP

Informacje o stanie sprawy można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu (58) 30-77-117 w środy i piątki w godzinach 10:00 - 13.00.
________________________________________
Więcej informacji: https://uwgdansk.bip.gov.pl/oddzialy-wsoic/oddzial-ewidencji-ludnosci-i-egzekucji-administracyjnych.html