ODDZIAŁ OBYWATELSTWA I EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNYCH
 

KIEROWNIK ODDZIAŁU - PIOTR KOBIELA

Zadania Oddziału w zakresie obywatelstwa polskiego, urzędów stanu cywilnego i spraw konsularnych

•    wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nabycia i potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego, uznania za repatrianta,
•         przyjmowanie wniosków w sprawie nabycia i zrzeczenia się obywatelstwa polskiego,
•         nadzór nad urzędami stanu cywilnego,
•         Sprawy dotyczące 100 - lecia urodzin oraz współpracy z Kancelarią Prezydenta w zakresie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie
 
 
DNI I GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

Wtorki 10:00-18:00
Środy 08:00-15:00
Piątki 08:00-15:00

W poniedziałki i czwartki Oddział nie przyjmuje interesantów.
 
WIZYTA W URZĘDZIE W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU W SPRAWIE:
- nadania obywatelstwa polskiego
- zrzeczenia się obywatelstwa polskiego
- uznania za obywatela polskiego
- potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
 
możliwa jest po wcześniejszej rezerwacji terminu na stronie internetowej - https://rezerwacja.gdansk.uw.gov.pl:8445
 
•    Informację o stanie sprawy można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu (58) 30-77-117 w dniach: środy i piątki w godzinach 10:00 - 13.00
 
•    Wnioski w powyższych sprawach, wyjaśnienia, uzupełnianie dokumentacji, oświadczenia, odwołania i zażalenia w prowadzonych sprawach, mogą być również wnoszone drogą pocztową (kopie dokumentów muszą być wówczas uwierzytelnione przez notariusza) na adres:
 
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku –Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Obywatelstwa i Egzekucji Administracyjnych
ul. Okopowa 21/27
80- 810 Gdańsk
 
a także za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /bntc34p17l/SkrytkaESP
 


Więcej informacji: http://uwgdansk.bip.gov.pl/informacje-ogolne-wsoic/4800_informacje-ogolne.html