Obsługę obywateli na terenie województwa pomorskiego prowadzą placówki:

https://www.gdansk.uw.gov.pl/6172-uwaga-wazne-zmiany-w-funkcjonowaniu-punktow-paszportowych

Godziny urzędowania


Informujemy, że Oddziały Paszportów w Gdańsku, Gdyni i w Słupsku obsługują klientów w systemie mieszanym. Obsługują klientów umówionych na złożenie wniosku poprzez rejestrację elektroniczną –

https://rezerwacja.gdansk.uw.gov.pl:8445 (rezerwacja wizyt uruchamia się jedynie na dwa tygodnie do przodu)

lub bez konieczności wcześniejszej rezerwacji wizyty.

Ważne: Z uwagi na generowane błędy w treści podczas rejestracji prosimy o używanie przy rejestracji przeglądarek Mozilla Firefox, Microsoft Edge lub Internet Explorer.
Rezerwacja wizyty może być dokonana tylko na jeden numer telefonu. Wpisywanie numeru telefonu w kilku rezerwacjach powoduje blokowanie możliwości potwierdzenia rezerwacji po przybyciu do urzędu i obsługę w wybranym terminie.

 Odbiór paszportów następuje wg kolejności pobranych numerków w biletomacie kolejkowym bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty.

UWAGA!

W Oddziałach Paszportów w Gdańsku, Gdyni i Słupsku  obowiązuje biletowy system obsługi klienta. System na bieżąco monitoruje ilość pobranych numerków i ogranicza ich wydawanie stosownie do liczby oczekujących klientów.  W związku z tym prosimy nie zostawiać załatwiania spraw na  koniec pracy oddziału, gdyż może zaistnieć sytuacja, że z powodu zbyt wielu oczekujących osób nie otrzymają Państwo biletu.

 

13 listopada 2022r. weszła w życie nowa ustawa o dokumentach paszportowych (Dz.U. 2022 poz. 350) oraz nowy system paszportowy – Rejestr Dokumentów Paszportowych.

Od teraz nie musisz wypełniać żadnego papierowego wniosku paszportowego. Urzędnik wprowadza wniosek elektronicznie do systemu paszportowego, na podstawie Twojego paszportu lub dowodu osobistego.

 

PASZPORT DLA OSOBY DOROSŁEJ:

 Przynieś ze sobą ważny paszport lub ważny dowód osobisty.

Uwaga: e-Dowód nie jest honorowany. mTożsamość” nie jest „cyfrowym dowodem osobistym”. Jest to jedynie odwzorowanie danych z dowodu osobistego, które przez aplikację „mObywatel” można wyświetlić na telefonie. Aplikacja na smartfona nie jest zatem dokumentem tożsamości. Przepis paszportowe mówią dosłownie o dowodzie osobistym, więc taki musisz okazać w urzędzie.

 Przynieś ze sobą wydrukowane potwierdzenie wpłaty opłaty paszportowej – możesz ją opłacić we wpłatomacie w holu (karta płatnicza) lub wcześniej przelewem na konto bankowe urzędu (konto podane na końcu strony). Jeśli składasz więcej, niż jeden wniosek (np. dla siebie i dla dziecka), zrób dwa przelewy.

 Przynieś jedno zdjęcie paszportowe, które nie może być starsze niż 6 miesięcy. Tak powinno wyglądać prawidłowe zdjęcie: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Jeśli przyniesiesz nieaktualną lub źle wykonaną fotografię, Twój wniosek nie zostanie przyjęty!

 Zabierz dokument uprawniający do ulgi, jeśli jesteś:
 uczniem lub studentem w wieku 18-26 lat,
 emerytem
 rencistą
 na wyłącznym utrzymaniu małżonka – emeryta lub rencisty
 osobą niepełnosprawną
 na wyłącznym utrzymaniu niepełnosprawnego małżonka
 mieszkańcem w DPS lub zakładzie opiekuńczym
 korzystasz ze stałych zasiłków z pomocy społecznej
 pobierasz zasiłek pielęgnacyjny
 żołnierzem WOT
 strażakiem OSP
 weteranem wojennym
 ochotnikiem ratownictwa górskiego
 kombatantem
 masz status działacza opozycji antykomunistycznej
 posiadaczem Karty Dużej Rodziny (każdy posiadacz karty musi okazać swoją)

 masz decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

Masz wątpliwości, czy przysługuje Ci ulga? Zapytaj wcześniej urzędnika – osobiście lub pod nr telefonu 58/30-77-120, 58/ 622-69-88

Wysokość opłat:
 Opłata normalna – 140 zł
 Opłata ulgowa – 70 zł
 Opłata dla dorosłego z Kartą Dużej Rodziny – 70 zł

Paszport bezpłatny:
 masz więcej niż 70 lat
 jesteś mieszkańcem w DPS lub zakładzie opiekuńczym lub korzystasz ze stałych zasiłków z pomocy społecznej, a Twój wyjazd następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z
koniecznością poddania się operacji
 Twój paszport ma wadę techniczną lub zawiera błędne dane
 Jesteś żołnierzem niezawodowym wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia służby poza granicami państwa

UWAGA! Jeśli już złożyłeś wniosek, ale chcesz z niego zrezygnować – nie dostaniesz zwrotu opłaty!

 Otrzymasz paszport ważny przez 10 lat

 Jeśli nie miałeś ważnego paszportu przy składaniu wniosku – pokaż go, odbierając nowy paszport.

 Zmieniłaś/zmieniłeś dane osobowe? Twój dotychczasowy paszport pozostaje ważny przez 120 dni (licząc od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych).

 

 

PASZPORT DLA DZIECKA:

 Wniosek składają oboje rodzice, opiekun prawny lub kurator. Muszą mieć ze sobą ważne dowody osobiste lub paszporty.

Uwaga: e-Dowód nie jest honorowany. mTożsamość” nie jest „cyfrowym dowodem osobistym”. Jest to jedynie odwzorowanie danych z dowodu osobistego, które przez aplikację „mObywatel” można wyświetlić na telefonie. Aplikacja na smartfona nie jest zatem dokumentem tożsamości. Przepis paszportowe mówią dosłownie o dowodzie osobistym, więc taki musisz okazać w urzędzie.

 Dzieci powyżej 5 lat muszą być obecne przy składaniu wniosku.

 Przynieś jedno zdjęcie paszportowe dziecka, które nie może być starsze niż 6 miesięcy. Tak powinno wyglądać prawidłowe zdjęcie: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Jeśli przyniesiesz nieaktualną lub źle wykonaną fotografię, Twój wniosek nie zostanie przyjęty!

 Przynieś ze sobą wydrukowane potwierdzenie wpłaty opłaty paszportowej – możesz ją opłacić we wpłatomacie w holu (karta płatnicza) lub wcześniej przelewem na konto bankowe urzędu (konto podane na końcu strony). Jeśli składasz więcej, niż jeden wniosek (np. dla dwójki dzieci), zrób dwa przelewy.

Wysokość opłat:
Dziecko do 12 lat – 30 zł
Dziecko do 17 lat – 70 zł
Dziecko do 12 lat z KDR – 15 zł
Dziecko do 18 lat z KDR – 35 zł* 

* w przypadku dzieci uczących się powyżej 18 roku życia Karta Dużej Rodziny jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej – art. 11 ust. 3 ustawy z 5 grudnia 2014r. Ulga przysługuje do 25 roku życia.

 Jeden z rodziców nie może być obecny w urzędzie? Może wyrazić zgodę na paszport dla dziecka na trzy sposoby:
 przesyła zgodę przez ePUAP – krok po kroku jak złożyć taką zgodę znajduje się na dole strony (zgoda powinna być wysłana przynajmniej 24h przed planowaną wizytą w urzędzie)

UWAGA! Jeżeli wniosek paszportowy będzie złożony w Oddziale Paszportów w Gdyni, proszę o umieszczenie w treści pisma informacji  "Wniosek paszportowy zostanie złożony w Oddziale Paszportów w Gdyni".

 wyraża na piśmie zgodę u notariusza i przekazuje ten dokument drugiemu rodzicowi
 wyraża na piśmie zgodę w urzędzie paszportowym i przekazuje ten dokument drugiemu rodzicowi Wzór zgody na wydanie paszportu dziecku znajduje się na dole strony.

Zgoda jest jednorazowa, na jeden paszport!

 Jeden z rodziców nie ma władzy rodzicielskiej lub jest ona ograniczona? Przynieś do urzędu postanowienie sądu
 Terminy ważności: Dziecko do 12 lat otrzyma paszport na 5 lat, a dziecko do 18 lat – na 10 lat.

ODBIÓR:
Paszport dziecka odbiera jeden rodzic. Zabierz do urzędu ważny paszport dziecka, żeby go anulować.

 

PASZPORT TYMCZASOWY:

Kiedy możesz otrzymać paszport tymczasowy? Jest wydawany w nagłych przypadkach:


 musisz wrócić do kraju, w którym na stałe mieszkasz
 musisz wyjechać z powodu choroby
 musisz wyjechać z powodu choroby lub śmierci członka rodziny
 musisz wyjechać w sprawach zawodowych
 twoje dziecko musi wyjechać z powodu nauki lub rozwijania swoich indywidualnych umiejętności
 wyjeżdżasz w sprawach służbowych, ale masz dziecko pod opieką i wyjeżdża z Tobą

Urząd paszportowy może poprosić o przedstawienie dokumentów, potwierdzających konieczność wydania paszportu tymczasowego.

Zanim wystąpisz o paszport tymczasowy, upewnij się, że kraj, do którego wyjeżdżasz, honoruje taki dokument!

Paszport tymczasowy jest wydawany na maksimum 365 dni.

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego to 30 zł. Zasady składania wniosku dla osoby dorosłej i dziecka są takie same, jak w przypadku paszportów biometrycznych.

Termin odbioru jest ustalany indywidualnie z kierownikiem oddziału, nie powinien przekroczyć tygodnia.

 

Konto bankowe:

Opłat paszportowych można dokonać na niżej podane konto:

NBP O/Gdańsk 07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku z dopiskiem:

"opłata paszportowa" + imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport

Uwaga! Jedna opłata paszportowa powinna dotyczyć jednego składanego wniosku paszportowego!