Uwaga !!!

Od dnia 31 marca 2023 r. weszły w życie nowe usługi dla obywateli. Od tego dnia można składać wniosek o wydanie paszportu dla dzieci do 12 roku życia oraz składać zgody o wydanie paszportu.

Złóż wniosek o wydanie paszportu elektronicznie dla dziecka do 12 roku życiahttps://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-paszport-dla-dziecka

Złóż zgodę na wydanie paszportu dla dziecka do 18 roku życiahttps://www.gov.pl/web/gov/wyraz-zgode-na-wydanie-paszportu

 

Godziny urzędowania punktów paszportowych w województwie pomorskim


Informujemy, że Oddziały Paszportów w Gdańsku, Gdyni i w Słupsku obsługują klientów w systemie mieszanym – bez konieczności wcześniejszej rezerwacji lub z rezerwacją internetową.

Rezerwacja wizyty nie jest konieczna!

 Nie prowadzimy rejestracji telefonicznej.


REJESTRACJA ELEKTRONICZNA:

Rejestracja obowiązuje tylko na złożenie wniosku o paszport. Link do strony rezerwacyjnej: https://rezerwacja.gdansk.uw.gov.pl:8445

Rezerwacja wizyt uruchamia się TYLKO na dwa tygodnie do przodu do poniedziałku do piątku: Każdego dnia po północy do godzin wczesnoporannych udostępniany jest jeden dzień z wolnymi miejscami – np. 20 marca dostępne miejsca na 3 kwietnia, 21 marca – na 4 kwietnia, 22 marca – na 5  kwietnia, itd.

Jeśli w dany dzień skończą się wolne miejsca zarezerwowane przez klientów, kalendarz będzie pusty, a następne miejsca pokażą się dopiero kolejnego dnia. System rezerwacji nie daje możliwości umówienia wizyty z więcej niż dwutygodniowym wyprzedzeniem – powyżej dwóch tygodni kalendarz zawsze jest pusty. Rezerwacja wizyty może być dokonana tylko na jeden numer telefonu. Prosimy nie podawać tego samego numeru telefonu w kilku rezerwacjach. Z uwagi na generowane błędy w treści podczas rejestracji prosimy o używanie przy rejestracji przeglądarek Mozilla Firefox, Microsoft Edge lub Internet Explorer.


POBRANIE BILETU KOLEJKOWEGO W BILETOMACIE:

Pobranie biletu kolejkowego gwarantuje, że zostaną Państwo obsłużeni. System na bieżąco monitoruje ilość pobranych numerków i ogranicza ich wydawanie stosownie do liczby oczekujących klientów. W związku z tym może zaistnieć sytuacja, że z powodu zbyt wielu oczekujących osób nie otrzymają Państwo biletu.

Odbiór gotowego paszportu – tylko według kolejności pobranych biletów w biletomacie kolejkowym bez wcześniejszego umawiania wizyty. 

 

PASZPORT DLA OSOBY DOROSŁEJ:

 Przynieś ze sobą ważny paszport lub ważny dowód osobisty.

 Przynieś ze sobą wydrukowane potwierdzenie wpłaty opłaty paszportowej – możesz ją opłacić we wpłatomacie w holu (karta płatnicza) lub wcześniej przelewem na konto bankowe urzędu (konto podane na końcu strony). Jeśli składasz więcej, niż jeden wniosek (np. dla siebie i dla dziecka), zrób dwa przelewy.

 Przynieś jedno zdjęcie paszportowe, które nie może być starsze niż 6 miesięcy. Tak powinno wyglądać prawidłowe zdjęcie: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Jeśli przyniesiesz nieaktualną lub źle wykonaną fotografię, Twój wniosek nie zostanie przyjęty!

 Zabierz dokument uprawniający do ulgi, jeśli jesteś:
 uczniem lub studentem w wieku 18-26 lat,
 emerytem
 rencistą
 na wyłącznym utrzymaniu małżonka – emeryta lub rencisty
 osobą niepełnosprawną
 na wyłącznym utrzymaniu niepełnosprawnego małżonka
 mieszkańcem w DPS lub zakładzie opiekuńczym
 korzystasz ze stałych zasiłków z pomocy społecznej
 pobierasz specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna, przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003
    r. o świadczeniach rodzinnych
 żołnierzem WOT
 strażakiem OSP
 weteranem wojennym
 ochotnikiem ratownictwa górskiego
 kombatantem
 masz status działacza opozycji antykomunistycznej
 posiadaczem Karty Dużej Rodziny (każdy posiadacz karty musi okazać swoją)

 masz decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

Masz wątpliwości, czy przysługuje Ci ulga? Zapytaj wcześniej urzędnika – osobiście lub pod nr telefonu O/Paszportów w Gdańsku - 58/30-77-120, Oddział Paszportów w Gdyni 58/ 622-69-88

Wysokość opłat:
 Opłata normalna – 140 zł
 Opłata ulgowa – 70 zł
 Opłata dla dorosłego z Kartą Dużej Rodziny – 70 zł

Paszport bezpłatny:
 masz więcej niż 70 lat
 jesteś mieszkańcem w DPS lub zakładzie opiekuńczym lub korzystasz ze stałych zasiłków z pomocy społecznej, a Twój wyjazd następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z
koniecznością poddania się operacji
 Twój paszport ma wadę techniczną lub zawiera błędne dane
 Jesteś żołnierzem niezawodowym wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia służby poza granicami państwa

UWAGA! Jeśli już złożyłeś wniosek, ale chcesz z niego zrezygnować – nie dostaniesz zwrotu opłaty!

 Otrzymasz paszport ważny przez 10 lat

 Jeśli nie miałeś ważnego paszportu przy składaniu wniosku – pokaż go, odbierając nowy paszport.

 Zmieniłaś/zmieniłeś dane osobowe? Twój dotychczasowy paszport pozostaje ważny przez 120 dni (licząc od dnia dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych).

 

 

PASZPORT DLA DZIECKA:

 Wniosek składają oboje rodzice, opiekun prawny lub kurator. Muszą mieć ze sobą ważne dowody osobiste lub paszporty. Wniosek może zostać złożony elektronicznie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-paszport-dla-dziecka 

 Dzieci powyżej 5 lat muszą być obecne przy składaniu wniosku.

 Przynieś jedno zdjęcie paszportowe dziecka, które nie może być starsze niż 6 miesięcy. Tak powinno wyglądać prawidłowe zdjęcie: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Jeśli przyniesiesz nieaktualną lub źle wykonaną fotografię, Twój wniosek nie zostanie przyjęty!

 Przynieś ze sobą wydrukowane potwierdzenie wpłaty opłaty paszportowej – możesz ją opłacić we wpłatomacie w holu (karta płatnicza) lub wcześniej przelewem na konto bankowe urzędu (konto podane na końcu strony). Jeśli składasz więcej, niż jeden wniosek (np. dla dwójki dzieci), zrób dwa przelewy.

Wysokość opłat:
Dziecko do 12 lat – 30 zł
Dziecko do 17 lat – 70 zł
Dziecko do 12 lat z KDR – 15 zł
Dziecko do 18 lat z KDR – 35 zł* 

* w przypadku dzieci uczących się powyżej 18 roku życia Karta Dużej Rodziny jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej – art. 11 ust. 3 ustawy z 5 grudnia 2014r. Ulga przysługuje do 25 roku życia.

Jeden z rodziców nie może być obecny w urzędzie? Może wyrazić zgodę na paszport dla dziecka na trzy sposoby:
 przesyła zgodę elektronicznie - https://www.gov.pl/web/gov/wyraz-zgode-na-wydanie-paszportu 

 wyraża na piśmie zgodę u notariusza i przekazuje ten dokument drugiemu rodzicowi
 wyraża zgodę w urzędzie paszportowym lub przed Konsulem RP za granicą.

Zgoda jest jednorazowa, na jeden paszport!

 Jeden z rodziców nie ma władzy rodzicielskiej lub jest ona ograniczona? Przynieś do urzędu postanowienie sądu
 Terminy ważności: Dziecko do 12 lat otrzyma paszport na 5 lat, a dziecko do 18 lat – na 10 lat.

ODBIÓR:
 Paszport dziecka odbiera jeden rodzic. Zabierz do urzędu ważny paszport dziecka, żeby go anulować.
 Jeśli wniosek był składany stacjonarnie, to dziecko nie musi być przy odbiorze paszportu.
 Jeśli wniosek był składany przez e-usługę, dziecko które ma powyżej 5 lat, musi być obecne przy odbiorze paszportu.

 

PASZPORT TYMCZASOWY:

Kiedy możesz otrzymać paszport tymczasowy? Jest wydawany w nagłych przypadkach:


 musisz wrócić do kraju, w którym na stałe mieszkasz
 musisz wyjechać z powodu choroby
 musisz wyjechać z powodu choroby lub śmierci członka rodziny
 musisz wyjechać w sprawach zawodowych
 twoje dziecko musi wyjechać z powodu nauki lub rozwijania swoich indywidualnych umiejętności
 wyjeżdżasz w sprawach służbowych, ale masz dziecko pod opieką i wyjeżdża z Tobą

Urząd paszportowy może poprosić o przedstawienie dokumentów, potwierdzających konieczność wydania paszportu tymczasowego.

Zanim wystąpisz o paszport tymczasowy, upewnij się, że kraj, do którego wyjeżdżasz, honoruje taki dokument!

Paszport tymczasowy jest wydawany na maksimum 365 dni.

Opłata za wydanie paszportu tymczasowego to 30 zł. Zasady składania wniosku dla osoby dorosłej i dziecka są takie same, jak w przypadku paszportów biometrycznych.

Termin odbioru jest ustalany indywidualnie z kierownikiem oddziału, nie powinien przekroczyć tygodnia.

 

Konto bankowe:

Opłat paszportowych można dokonać na niżej podane konto:

NBP O/Gdańsk 07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku z dopiskiem:

"opłata paszportowa" + imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport

Uwaga! Jedna opłata paszportowa powinna dotyczyć jednego składanego wniosku paszportowego!