Rodzaj sprawy: wydanie paszportu tymczasowego

Podstawa prawna: Ustawa z 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 268 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r., w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152 poz. 1026 z późn. zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r., w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. Nr 25 poz. 126), Kodeks Postępowania Administracyjnego

Paszporty tymczasowe wydawane są tylko w określonych przypadkach: 

 • osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na powrót do miejsca stałego pobytu za granicą,
 • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
 • osobom przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
 • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.


Wymagane dokumenty:

1. Ważny paszport lub ważny dowód osobisty, w przypadku braku posiadania ważnego paszportu.

2. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego - wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego.

Wnioskodawca podpisuje wniosek w ramce pod zdjęciem. Podpisu nie zamieszcza się, jeżeli osoba ta z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie.

Druki wniosków można otrzymać w punktach paszportowych - z uwagi na gramaturę papieru i wymiary wniosku paszportowego nie ma możliwości wydrukowania wniosku paszportowego z internetu; nie będą przyjmowane wnioski paszportowe wydrukowane samodzielnie przez interesantów.

2. Dokumenty potwierdzające potrzebę otrzymania paszportu tymczasowego.

3. Kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Zaleca się przedłożenie dwóch fotografii.

Wyjątki:

 • Osoby niepełnosprawne lub których stan zdrowia nie pozwala na wykonanie fotografii zgodnej z ww. zasadami, mogą przedstawić fotografię spełniającą następujące warunki: fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej (wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności),
 • Fotografia przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami (jedynie w odniesieniu do osób
  z wadami wzroku - wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wady wzroku),
 • Fotografia przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie może jednak zakrywać
  ani zniekształcać owalu twarzy (dotyczy jedynie osób noszących nakrycie głowy z uwagi na wyznanie - wymagane jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej),

5. Oryginał dowodu opłaty paszportowej wniesionej na konto lub uiszczonej w kasie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (w sali przyjęć wniosków paszportowych w Oddziale Paszportów w Gdańsku),

Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej, 
z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy. Anulowany dokument paszportowy zwraca się wnioskodawcy.

Opłata:  30 złotych

Nr konta, na które należy wpłacać opłaty paszportowe:

NBP O/Gdańsk
07 1010 1140 0169 1322 3100 0000

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
z dopiskiem:

"opłata paszportowa" + imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport

Jedna opłata paszportowa powinna dotyczyć jednego składanego wniosku paszportowego!

Opłata wniesiona za pośrednictwem internetowych kont bankowych jest honorowana jedynie w przypadku, gdy zawiera stwierdzenie przez bank, że jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.

Termin załatwienia sprawy: indywidualnie ustalany z Kierownikiem Oddziału Paszportów.

Odwołania: od decyzji Wojewody wnosi się do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy: w dowolnym Oddziale Paszportów w Polsce a za granicą w Konsulacie Rzeczpospolitej Polskiej.

Na terenie województwa pomorskiego wniosek o wydanie paszportu tymczasowego należy złożyć:

Oddział Paszportów w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 tel. 58 30 77 120, fax 58 30 20 023, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- wejście od ul. Rzeźnickiej, naprzeciwko I Urzędu Skarbowego

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek 8:00 - 15:30
- wtorek 10:15 - 18.00
- środa 8:00 - 15:30
- czwartek 8:00 - 15:30
- piątek 8:00 - 15:30

Kasa czynna w godzinach:

- poniedziałek 8:00 - 15:00
- wtorek 10:00 - 17:30
- środa 8:00 - 15:00
- czwartek 8:00 - 15:00
- piątek 8:00 - 15:00

Oddział Paszportów w Gdyni, ul. Legionów 130, tel. 58 62 26 988, fax 58 62 23 381  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek 8.00 - 15.00
- wtorek 11.00 - 18.00
- środa 8.00 - 15.00
- czwartek 8.00 - 15.00
- piątek 8.00 - 15.00

Oddział Zamiejscowy w Słupsku, Al. Jana Pawła II 1, tel. 59 84 22 677, fax 59 84 22 627 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny przyjęć interesantów:

- poniedziałek 8:00 - 15:30
- wtorek 11:00 - 18:00
- środa 8:00 - 15:30
- czwartek 8:00 - 15:30
- piątek 8:00 - 15:30