Rodzaj sprawy: przygotowanie decyzji administracyjnej w trybie art. 70a ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego - przekazywanie nieruchomości kościelnym osobom prawnym.

Podstawa prawna: Art. 70a ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty: wniosek wraz z załącznikami:

  • oświadczenie o posiadanych gruntach
  • kopia dekretu o erygowaniu parafii

Opłaty: bez opłat

Termin załatwienia sprawy: 30 dni zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego (faktyczne załatwienie sprawy uzależnione jest od tego, czy w zasobie ANR znajduje się odpowiednia nieruchomość rolna)

Odwołania: W terminie 14 dni do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego.

Miejsce załatwienia sprawy: wszelkie dokumenty i wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej lub w sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW przy ul. Okopowej, pokój 99D /I piętro/.
Informacje w prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. 58 30 77 324), w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.45.

Formularze, wnioski do pobrania: brak