Rodzaj sprawy: Pisemne uzgodnienia trasy między innymi z urzędami miast i gmin, Policją i Zarządcami Dróg

Podstawa prawna: Art. 16 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP ( Dz. U. nr 29, poz. 154 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty: wniosek o uzgodnienie trasy pielgrzymki wraz ze szczegółową trasą przejścia pielgrzymki w tym:

  • data pielgrzymki (godziny wejścia do poszczególnych miejscowości)
  • przewidywana liczba uczestników oraz pojazdów mechanicznych
  • zabezpieczenie pielgrzymki (osoby odpowiedzialne)
  • koordynator pielgrzymki (dane kontaktowe)

Opłaty:  bez opłat

Termin załatwienia sprawy: podmiot wnioskujący jest zobowiązany do przedłożenia informacji o planowanej trasie pielgrzymki nie później niż w terminie 40 dni od daty planowanego przejścia pielgrzymki, gdy pielgrzymka odbywa się na terenie województwa pomorskiego, lub w terminie 60 dni, gdy pielgrzymka odbywa się na terenie co najmniej 2 województw.

Odwołania: -

Miejsce załatwienia sprawy: wszelkie dokumenty i wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej lub w sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW przy ul. Okopowej, pokój 99D /I piętro/.
Informacje w prowadzonych sprawach uzyskać można bezpośrednio u osoby prowadzącej sprawę lub telefonicznie (nr tel. 58 30 77 324), w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 do 15.45.