Rodzaj sprawy: zezwolenie na pobyt stały.  Decyzja administracyjna + karta pobytu.

Podstawa prawna: dział VI ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1990)

Wymagane dokumenty: wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały wraz z załącznikami.

Opłaty:  640 zł – opłata za udzielenie zezwolenia,  17 zł – opłata za pełnomocnictwo

Termin załatwienia sprawy: 3 miesiące

Odwołania: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Miejsce załatwienia sprawy: osobiste. Złożenie wniosku w sali obsługi - Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców (pokój nr 1) w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk.
lub
w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku, ul. Jana Pawła II 1, pokój 445 (IV piętro), 76-200 Słupsk

Formularze, wnioski do pobrania:kliknij