Rodzaj sprawy: Przedłużenie czasu pobytu w ramach ruchu bezwizowego. W przypadku rozstrzygnięcia o charakterze negatywnym wydanie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna: art. 300 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1990)

Wymagane dokumenty:

  • wniosek
  • kserokopia ważnego dokumentu podróży
  • dokumenty potwierdzające szczególne okoliczności wymagające przedłużenia czasu pobytu w ramach ruchu bezwizowego

Opłaty:  10 zł.

Termin załatwienia sprawy: 30 dni

Odwołania: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Miejsce załatwienia sprawy: osobiste złożenie wniosku w sali obsługi - Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
(pokój nr 1) w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
lub
w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku,ul. Jana Pawła II 1, pokój 445 (IV piętro), 76-200 Słupsk

Formularze, wnioski do pobrania: brak