Rodzaj sprawy: Decyzja administracyjna.

Podstawa prawna: rozdział 16 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 645 ze zm.)

Wymagane dokumenty: wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wniosek o przedłużenie zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca wraz z załącznikami.

Opłaty:

  • zezwolenie na pracę typu A - 100 zł 
  • zezwolenie na pracę typu B - 100 zł 
  • zezwolenie na pracę typu C - 100 zł 
  • zezwolenie na pracę typu D - 200 zł 
  • zezwolenie na pracę typu E - 100 zł

W przypadku przedłużenia zezwolenia na pracę, opłata wynosi odpowiednio połowę kwot wymienionych powyżej

Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc

Odwołania: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Miejsce załatwienia sprawy: Gdynia, ul. Legionów 130 I piętro, pokój nr 109

lub w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku,ul. Jana Pawła II 1, pokój 445 (IV piętro), 76-200 Słupsk.

Formularze, wnioski do pobrania: kliknij