Rodzaj sprawy: skreślenie z rejestru kandydatów zarejestrowanych w byłej Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku oraz wydawanie zaświadczeń niezbędnych przy likwidacji książeczek mieszkaniowych w banku.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz. U. Nr 6, poz. 36, z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1990 r. w sprawie zasad i trybu przejęcia przez wojewodów list kandydatów  zarejestrowanych w związkach spółdzielni mieszkaniowych, a także obsługi i kierowania kandydatów do spółdzielni  mieszkaniowych (Dz. U. Nr 40, poz. 230).

Wymagane dokumenty:

  1. Wymagana jest osobista obecność kandydata wraz dowodem osobistym, paszportem lub upoważnienie poświadczone notarialnie przez notariusza i książeczką mieszkaniową. 
  2. W szczególnych przypadkach (np. posiadacz książeczki mieszkaniowej zmarł lub zmienił nazwisko) wymagane są dokumenty dodatkowe (np. akt zgonu, decyzja o zmianie nazwiska) o czym poinformuje pracownik merytoryczny Zespołu Obsługi Klienta.
  3. W przypadku gdy osoba zainteresowana nie może stawić się osobiście możliwe jest przesłanie pocztą poświadczonych notarialnie wymaganych dokumentów.

Opłaty: bez opłat

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie, po zgłoszeniu się przez osobę wnioskującą o skreślenie z listy kandydatów.

Odwołania: brak trybu odwoławczego.

Miejsce załatwienia sprawy: Biuro Logistyki, Oddział Kancelaria Ogólna, Zespół Obsługi Klienta, Wejście IV-B, numer telefonu – 58 30-77-695, godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.45-15.45

Formularze, wnioski do pobrania: